Ga naar de inhoud

Versnellen Innovatie Veehouderij

Stalinnovaties hebben risicoruimte nodig. Dat schrijft Gé Backus, kwartiermaker innovatie veehouderij voor de provincie Noord-Brabant, in het rapport “Werk aan de winkel” dat hij opstelde in opdracht van het provinciebestuur. In het rapport geeft de kwartiermaker vijf aanbevelingen. Zo moet er meer hulp komen voor… Lees verder »Versnellen Innovatie Veehouderij

Dierwaardige Veehouderij

  • Beleid

Dierwaardige Veehouderij Op verzoek van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben Wageningen Economic Research en Connecting Agri & Food een bijdrage geleverd aan de doorrekening van de maatregelen die voorgesteld zijn om tot een dierwaardige veehouderij te komen. Enerzijds een doorrekening van een pakket… Lees verder »Dierwaardige Veehouderij

Innovatie

  • Beleid

Innovatie In een interview gaat Gé Backus in de op de innovatiekracht van de Nederlandse landbouw. Hij licht in het interview toe dat er in feite er niet zozeer sprake is van de innovatiekracht van de Nederlandse landbouw, maar de drijfkracht om alles te verbeteren.… Lees verder »Innovatie

Met Sensortechnologie naar Doelvoorschriften: breekt sensortechnologie vergunningverlening in de veehouderij open?

  • Beleid

Met Sensortechnologie naar Doelvoorschriften: breekt sensortechnologie vergunningverlening in de veehouderij open? In een tijd waarin vergunningverlening in de veehouderijsector vastloopt en de druk op emissiereductie toeneemt, biedt sensortechnologie een nieuw pad naar het beoordelen en beheren van uitstoot. Het recente webinar “Met Sensortechnologie naar Doelvoorschriften”… Lees verder »Met Sensortechnologie naar Doelvoorschriften: breekt sensortechnologie vergunningverlening in de veehouderij open?

Webinar: Met sensortechnologie naar doelvoorschriften – wat betekent dat?

Webinar: Met sensortechnologie naar doelvoorschriften – wat betekent dat?  De vergunningverlening in de veehouderij zit grotendeels op slot. Een nieuwe werkwijze op basis van sensortechnologie vormt de grote kans om aan te tonen hoeveel emissie er daadwerkelijk plaatsvindt vanuit stallen. In het gratis webinar ‘Met… Lees verder »Webinar: Met sensortechnologie naar doelvoorschriften – wat betekent dat?

Gé Backus Kwartiermaker Innovatie Veehouderij Noord-Brabant

  • Beleid

Gé Backus Kwartiermaker Innovatie Veehouderij Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant heeft agrifoodexpert Gé Backus benoemd als onafhankelijke Kwartiermaker Innovatie Veehouderij voor Noord-Brabant. Hij gaat onder meer onderzoeken hoe een versnelling kan worden gebracht in de ontwikkeling en implementatie van meer voer- en managementmaatregelen in de veehouderij, zodat… Lees verder »Gé Backus Kwartiermaker Innovatie Veehouderij Noord-Brabant

Behoefte aan kennisnetwerk rond duurzame dierlijke eiwitten

  • Beleid

Behoefte aan kennisnetwerk rond duurzame dierlijke eiwitten De afgelopen twee jaar hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Noordoost-Brabant een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een ontwikkel- en expertisecentrum op gebied van duurzame dierlijke eiwitten. Een plaats waar gewerkt wordt aan het versnellen van innovaties en het opbouwen… Lees verder »Behoefte aan kennisnetwerk rond duurzame dierlijke eiwitten