Meteen naar de inhoud
Beleidsmaatregelen
Objectief, onderbouwd en gekwantificeerd vragen beantwoorden.

Beleid

In de agrarische sector brengen beleidsveranderingen grote gevolgen met zich mee voor de sectorstructuur en -omvang, maar ook voor het toekomstperspectief van individuele landbouwers. Wij brengen de verwachte effecten van alternatieve beleidsmaatregelen in beeld.

Doelvoorschriften
Scenario analyse: invloed van beleidsvoornemens op de sector (aantal en omvang)​
Gebiedsplannen
Met beleidsmakers meedenken over de betekenis en duiding van de cijfers.​

Beleid

Connecting Agri & Food wordt regelmatig gevraagd door overheden om verwachte effecten van beleid door te rekenen. Het gaat dan voornamelijk om combinaties van beleidsmaatregelen. Vanwege de diepgaande kennis van de agrarische sector en het buitengebied, kunnen wij onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve analyses en prognoses uitvoeren. Onze kennis gaat over de financieel- economische positie van bedrijven, kosten van investeringen, mogelijkheden om nieuwe systemen in te passen en verschillen tussen regio’s. Connecting Agri & Food werkt voor verschillende opdrachtgevers. Bekijk de voorbeelden hieronder.

Gé Backus

Directeur

06 53 72 49 43
g.backus@connectingagriandfood.nl

Diane de Voogd

Specialist Landbouw & Leefomgeving

06 16 15 63 12
d.devoogd@connectingagriandfood.nl

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Janneke Straver – van der Schans

Specialist Veehouderij & Economie

06 13 12 78 93
j.straver@connectingagriandfood.nl

Onze missie is om, op basis van wetenschappelijke inzichten, beleidsbegrip én praktijkkennis, bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige agri- en foodketen. Dat kan door gelijktijdig aandacht te geven aan rendement, milieu, gezondheid, dierenwelzijn en maatschappelijk draagvlak in de verschillende schakels van de keten. 
We creëren, onderbouwen en toetsen innovatieve oplossingen. 
We fungeren als onafhankelijke bruggenbouwer tussen de verschillende partijen in de keten, van consument tot producent. 
We bieden inzicht en overzicht van trends en ontwikkelingen in markt en maatschappij.

Connecting Agri & Food streeft naar een duurzame toekomst voor de agri- en foodketen die werkt met oog voor de markt en het gezicht naar de samenleving. Dit doen we door grondige analyses van beleidsmaatregelen, inzicht te bieden voor de ontwikkeling van vraaggedreven duurzame ketenconcepten en de inzet van smart farming technologie.

Actuele berichten