Meteen naar de inhoud

Beleid

In de veehouderijsector brengen beleidsveranderingen grote gevolgen met zich mee voor de sectorstructuur en -omvang, maar ook voor het toekomstperspectief van individuele veehouders. Wij brengen de verwachte effecten van alternatieve beleidsmaatregelen in beeld.

Beleidsmaatregelen
Objectief, onderbouwd en gekwantificeerd vragen beantwoorden.
Doelvoorschriften
Scenario analyse: invloed van beleidsvoornemens op de sector (aantal en omvang)​
Gebiedsplannen
Met beleidsmakers meedenken over de betekenis en duiding van de cijfers.​

Beleid veehouderij

Connecting Agri & Food wordt regelmatig gevraagd door overheden om verwachte effecten van veehouderijbeleid door te rekenen. Het gaat dan voornamelijk om combinaties van beleidsmaatregelen. Vanwege de diepgaande kennis van de veehouderij, kunnen wij onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve analyses en prognoses uitvoeren. Onze kennis gaat over de financieel- economische positie van bedrijven, kosten van investeringen, mogelijkheden om nieuwe systemen in te passen en verschillen tussen regio’s. Connecting Agri & Food werkt voor verschillende opdrachtgevers. Bekijk de voorbeelden hieronder.

Gé Backus

Directeur

06 53 72 49 43
g.backus@connectingagriandfood.nl

Diane de Voogd

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 16 15 63 12
d.devoogd@connectingagriandfood.nl

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Janneke Straver – van der Schans

Specialist Veehouderij & Economie

06 13 12 78 93
j.straver@connectingagriandfood.nl

Onze missie is om, op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis, te komen tot betere prestaties van de voedselketen. Dat kan door gelijktijdig aandacht te geven aan het inkomen, het milieu, dierenwelzijn en gezondheid in de verschillende schakels van de keten. We creëren, onderbouwen en toetsen innovatieve oplossingen voor de agri- en foodsector. We fungeren als onafhankelijke bruggenbouwer tussen de verschillende partijen in de keten, van consument tot producent. We bieden inzicht en overzicht van trends-  en ontwikkelingen in markt en maatschappij.

Connecting Agri & Food streeft naar een goede toekomst voor veehouderijketens die werken met oog voor de markt en het gezicht naar de samenleving. Om dat te bereiken moeten alle schakels in de voedselketen vraaggericht werken, hun activiteiten op elkaar afstemmen en informatie delen.

Actuele berichten