Ga naar de inhoud
Home » Blog » Dierwaardige Veehouderij

Dierwaardige Veehouderij

  • Beleid

Dierwaardige Veehouderij

Op verzoek van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben Wageningen Economic Research en Connecting Agri & Food een bijdrage geleverd aan de doorrekening van de maatregelen die voorgesteld zijn om tot een dierwaardige veehouderij te komen. Enerzijds een doorrekening van een pakket aan maatregelen afkomstig vanuit het Convenant Dierwaardige Veehouderij, anderzijds een pakket aan maatregelen afkomstig van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De doorgerekende maatregelen leiden in alle gevallen tot forse kostenverhogingen. Wanneer er geen doorberekening van de meerkosten richting de consument mogelijk is of incidentele ondersteuning door de overheid, leidt dit tot forse inkomensverliezen in de orde van grootte van tienduizenden euro’s per jaar (uitgezonderd de variant waarbij de melkveehouderij ook buiten de bestaande stalmuren aanpassingen kan doorvoeren).

Lees de Quick scan financiële impact maatregelen “Voorgenomen invulling regelgeving dierwaardige veehouderij”. Deze analyse betreft de doorrekening van maatregelen zoals voorgesteld door het Ministerie van LNV.

 

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Gé Backus

.

06 53 72 49 43
g.backus@connectingagriandfood.nl

'Ventilatie; daarmee is op elk bedrijf winst te behalen'