Connecting Agri&Food werkt aan meer efficiëntie en sturing op kwaliteit in de veehouderijketen. Dat doet ze door partijen bij elkaar te brengen en door het uitvoeren van beleids- en onderzoeksanalyses. In overleg met de verschillende opdrachtgevers, van overheden tot partijen in toelevering, productie, verwerking en afzet, zetten wij onze kennis op topniveau in.

Maak kennis met onze projecten.

Beleidsanalyse
Smart Farming
Markt en Keten

Recente projecten

2022-08-09T07:42:10+00:00

Studie over de aanpassingsstrategieën van de keten van de suikervoorziening, na het einde van de suikerquota

Connecting Agri & Food heeft een bijdrage geleverd aan de analyse van het vermogen van de Europese suikersector om zich aan te passen aan zijn pre-quotum omgeving en het vermogen om te reageren op wisselingen in de markt- en productieomstandigheden.

2022-08-08T07:41:27+00:00

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.