Ga naar de inhoud

Smart Farming

Connecting Agri & Food werkt samen met ICT-bedrijven om applicaties voor precision livestock farming te ontwikkelen. Onze focus ligt daarbij op het omzetten van big data naar de juiste informatie om gericht actie te kunnen ondernemen.

Realtime meten
Emissie
Preventie

Data analyse

Connecting Agri & Food werkt samen met ICT-bedrijven om geautomatiseerd gegevens te verwerken in en om veehouderijen. Onze focus ligt daarbij op het omzetten van met sensoren real-time gemeten grote hoeveelheden big data naar bondige informatie, en deze vervolgens vertalen naar de juiste actie.
Zo zetten we bijvoorbeeld real-time sensor data die elke tien minuten worden doorgestuurd geautomatiseerd om in wekelijkse samenvattende tekstboodschappen. Hiervoor werken we samen met de TU Eindhoven, die deze techniek eerder ontwikkelde voor ict-toepassingen in de humane gezondheidszorg. Verder werken we aan kengetallen die voor het klimaat in de stal weergeven in hoeverre de meetwaarden zich een bepaalde periode binnen de gewenste bandbreedtes bevinden.

Wij verwachten dat sensortechniek en big data in de landbouw een grote toevlucht gaat nemen in de komende decennia. Daarom blijven wij onze data analyse methoden, in samenwerking met ICT-bedrijven, doorontwikkelen.

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen, of bent u ict-er en wilt u de mogelijkheden bespreken voor een samenwerking? Neem contact op met Angela van der Sanden, specialist veehouderij & strategie.

Voor vragen over Slimme Stal neemt u contact op met Harm van der Zanden, productmanager Slimme Stal.

Omgevingskwaliteit

Connecting Agri & Food heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opbouwen van expertise om de omgevingskwaliteit betrouwbaar en nauwkeurig in kaart te kunnen brengen. Zoals aangekondigd in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek van de commissie Remkes, moeten veehouderijen inzicht krijgen in de ammoniakemissie rondom het bedrijf. Het doel is om te komen tot cijfermatige onderbouwing en op basis van metingen in en om het bedrijf. Daarnaast wordt geadviseerd over een meetnet voor de luchtkwaliteit, aanvullend op meetsystemen met sensoren in de stallen. Het gaat dan om ammoniak en integraal ook om nitraat, fosfaat, fijnstof, geur en methaan.
Connecting Agri & Food draagt bij aan het evalueren van de meest geschikte sensoren, voor het meten van de fijnstof en de belangrijkste geurcomponenten. Dat doen wij voor verschillende opdrachtgevers. Daarnaast zijn we ook betrokken bij pilots, in opdracht van gemeentes en provincies, waarin boeren en burgers samen de meetresultaten bespreken.

Kristel Mulder

Specialist Veehouderij & Data Analyse

06 10 59 59 66
k.mulder@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Harm van der Zanden

Productmanager Slimme Stal

06 16 04 84 75
a.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Onze missie is om, op basis van wetenschappelijke inzichten, beleidsbegrip én praktijkkennis, bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige agri- en foodketen. Dat kan door gelijktijdig aandacht te geven aan rendement, milieu, gezondheid, dierenwelzijn en maatschappelijk draagvlak in de verschillende schakels van de keten. 
We creëren, onderbouwen en toetsen innovatieve oplossingen. 
We fungeren als onafhankelijke bruggenbouwer tussen de verschillende partijen in de keten, van consument tot producent. 
We bieden inzicht en overzicht van trends en ontwikkelingen in markt en maatschappij.

Connecting Agri & Food streeft naar een duurzame toekomst voor de agri- en foodketen die werkt met oog voor de markt en het gezicht naar de samenleving. Dit doen we door grondige analyses van beleidsmaatregelen, inzicht te bieden voor de ontwikkeling van vraaggedreven duurzame ketenconcepten en de inzet van smart farming technologie.

Actuele berichten