Meteen naar de inhoud

Projecten

Stalaanpassing 2024

Op grond van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, heeft de provincie Noord-Brabant eisen opgelegd aan bedrijfsmatige veehouderijen ten aanzien van ammoniakemissie vanuit stallen.

Vestiging van Brabantse veehouders in de Belgische grensstreek

Vestiging van Brabantse veehouders in de Belgische grensstreek Connecting Agri & Food heeft de vestiging van Brabantse en andere Nederlandse ondernemers in de Vlaamse grensstreek onderzocht.

Supermarktondernemers op zoek naar meerwaarde

Samen met drie Brabantse supermarktondernemers heeft Connecting Agri & Food onderzocht wat de mogelijkheden zijn om meer toegevoegde waarde te realiseren.

Kwaliteit berenvlees

In de traditionele uitbetalingsschema’s van Nederlandse slachterijen worden varkens met een dikke speklaag gekort.

Haalbaarheidsstudie Proeftuin – Proeflocatie Agro As de Peel

Agro As de Peel is een gebiedssamenwerking in de gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd en Uden.

Eerlijke en stabiele prijssystemen

We hebben economische gegevens geanalyseerd voor het doorberekenen van duurzaamheid in de productieketen, om te komen tot een maatschappelijke winkelprijs voor vleesproducten met het Beter Leven Keurmerk, in opdracht van De Dierenbescherming.

Haalbaarheidsstudie Proeftuin – Proeflocatie Agro As de Peel

Agro As de Peel is een gebiedssamenwerking in de gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd en Uden.

Ontwikkel- en expertisecentrum Duurzame Eiwitten

Connecting Agri & Food onderzoekt, in samenwerking met voorlopers in de voedselketen, het opzetten van een expertisecentrum voor Duurzame Eiwitten om bedrijven samen te kunnen brengen.

Slimme varkensketen

Het streven naar kwaliteitsverhoging geeft impulsen aan intensievere coördinatie en samenwerking tussen ondernemingen in de agroketens. Dit beidt ook perspectieven voor het creëren en toepassen van nieuwe, technische mogelijkheden.

Marktonderzoek Beter Leven Keurmerk Dierenbescherming

In opdracht van De Dierenbescherming heeft Connecting Agri & Food verschillende marktonderzoeken verricht.

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat deze

Gebiedsanalyse stikstofdepositie veehouderijlocaties in Gemeente Deurne

Er is op het gebied “Deurnsche Peel en Mariapeel” sprake van een overschrijding

Fijnstof: meten is weten, maar weet wat je meet

De gemeente Sint Anthonis heeft in 2019 een meetnetwerk op laten zetten met fijnstofsensoren in het pilotgebied Zandkant – Noordkant.

Intensivering Toezicht Veehouderijen

Connecting Agri & Food heeft mede een analyse uitgevoerd van het project ‘Intensivering toezicht veehouderijen’ (ITV).

Ruimte voor ruimte Limburg

De landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) is uitgevoerd van maart 2000 tot en met oktober 2001.

Gronddynamiek Brabant

Een eerste kwantitatieve verkenning is uitgevoerd van de verwachte dynamiek op de Brabantse grondmarkt