Meteen naar de inhoud

Ons team

Door de dynamische samenstelling van ons team zijn wij breed inzetbaar om onze missie uit te voeren. Neem gerust contact op voor meer informatie, wij zijn u graag van dienst.

Gé Backus

.

06 53 72 49 43
g.backus@connectingagriandfood.nl

Peter van Balkom

Specialist Markt & Keten

06 51 42 43 27
p.vanbalkom@connectingagriandfood.nl

Linda de Bie

Directeur

06 13 75 19 97
l.debie@connectingagriandfood.nl

Sander Groenen

Specialist Organisatie & Strategie

06 20 05 14 34
s.groenen@connectingagriandfood.nl

Angelique Derks

Managementassistente

06 53 33 92 47
a.derks@connectingagriandfood.nl

Hans de Haan

Specialist Markt & Keten

06 11 04 15 91
h.dehaan@connectingagriandfood.nl

Bas Josten

Projectleider

06 26 69 87 28
b.josten@connectingagriandfood.nl

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Kristel Mulder

Specialist Veehouderij & Data Analyse

06 10 59 59 66
k.mulder@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Janneke Straver – van der Schans

Specialist Veehouderij & Economie

06 13 12 78 93
j.straver@connectingagriandfood.nl

Diane de Voogd

Specialist Landbouw & Leefomgeving

06 16 15 63 12
d.devoogd@connectingagriandfood.nl

Harm van der Zanden

Productmanager Slimme Stal

06 16 04 84 75
h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Onze missie is om, op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis, te komen tot betere prestaties van de voedselketen. Dat kan door gelijktijdig aandacht te geven aan het inkomen, het milieu, dierenwelzijn en gezondheid in de verschillende schakels van de keten. We creëren, onderbouwen en toetsen innovatieve oplossingen voor de agri- en foodsector. We fungeren als onafhankelijke bruggenbouwer tussen de verschillende partijen in de keten, van consument tot producent. We bieden inzicht en overzicht van trends-  en ontwikkelingen in markt en maatschappij.

Connecting Agri- en Food streeft naar een goede toekomst voor veehouderijketens die werken met oog voor de markt en het gezicht naar de samenleving. Om dat te bereiken moeten alle schakels in de voedselketen vraaggericht werken, hun activiteiten op elkaar afstemmen en informatie delen.