Ga naar de inhoud
Home » Blog » Sector en ketenpartijen aan zet bij doelstelling emissiereductie

Sector en ketenpartijen aan zet bij doelstelling emissiereductie

  • Beleid

Sector en ketenpartijen aan zet bij doelstelling emissiereductie

‘Melkveehouderij moet een grotere (in)directe bijdrage leveren aan ontwikkelen hoogwaardige mestverwerking’. ‘Grondgebondenheid of totale verwerking is nodig voor een duurzame sector’. ‘Overheid is niet aan zet om doelsturing emissiereductie houdbaar te maken, maar de sector en ketenpartijen’. Een greep uit de stellingen die ter sprake kwamen tijdens het rondetafelgesprek over mestbewerking en -benutting.

Ter afsluiting van het project ‘Winnen zonder Verliezen’ organiseerden DLV Advies en FrieslandCampina op 22 maart jl. een symposium over mestbewerking en -benutting. Gé Backus was vanuit Connecting Agri & Food gevraagd als deskundige op het gebied van beleid en doelvoorschriften om hierbij aan te sluiten. Het symposium was een combinatie van een rondetafelgesprek en een live webinar. Tafelheer Harm Wientjes, Projectaccountmanager bij DLV Advies, leidde het gesprek. Tafelgasten en deskundigen waren, naast Gé, Nico Verdoes, (projectleider-onderzoeker Wageningen Livestock Research), Sanne Griffioen (director Sustainable Farming bij FrieslandCampina) en Eric Stiphout (vicevoorzitter POV).

Fysieke gesprekken en online interactie
Dat deze manier van interactie en kennisdeling met alle betrokken partijen werkt, bleek wel uit de vele vragen die online door de webinardeelnemers werden gesteld en de discussie die hiermee op gang kwam tussen de tafelgasten. Want hoe verhoudt mestbewerking zich tot beweiden en grondgebondenheid? Is een monomestvergister in staat om bepaalde dierziektes te filteren of af te breken, zodat de mest dierziektevrij blijft? Vanaf hoeveel ton mest is een rendabel groen gas project te realiseren?

Webinar terugkijken
U krijgt antwoord op deze vragen en hoe hierop te anticiperen door de webinar hier terug te kijken.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Gé Backus

Directeur

06 53 72 49 43
g.backus@connectingagriandfood.nl

'Ventilatie; daarmee is op elk bedrijf winst te behalen'