Ga naar de inhoud
Home » Blog » Realtime meten ammoniak emissies

Realtime meten ammoniak emissies

Realtime meten ammoniak emissies

In het project “Vergunnen met Sensoren” onderzoeken we in opdracht van Coöperatie Agrifirm samen met Agrifirm Exlan hoe een vorm van vergunningverlening tot stand kan komen waarbij de daadwerkelijke emissie leidend is. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt met behulp van de sensoren van Slimme Stal de ammoniakemissie gemeten en gemonitord. 

Op vier locaties wordt gedurende een jaar onderzoek gedaan. Dit betreft twee locaties met vleesvarkens en twee locaties met melkkoeien, om zo ervaring op te doen in zowel gesloten als open stalsystemen. Het doel van het project is om te bewijzen dat deze systematiek zodanig betrouwbaar is dat deze voor een rechterlijke toetsing kan worden voorgelegd en als uitgangspunt kan dienen voor het vergunningverleningstraject. 

Ondertussen zijn we al enkele maanden aan het meten op de vier locaties. “Met het meten en monitoren van ammoniakemissie in varkensstallen hebben we in de afgelopen jaren al meer ervaring opgedaan. En we zien ook in dit project dat het monitoren van de ammoniakemissie in gesloten stallen goed mogelijk is” aldus Harm van der Zanden van Connecting Agri & Food. “Het meten van de emissies in stallen met melkvee brengt meer uitdagingen met zich mee. Dat zit hem enerzijds in het feit dat deze stallen natuurlijk geventileerd worden en anderzijds dat er bijvoorbeeld meer wisselingen zijn in stalbezetting als gevolg van beweiding. Maar desondanks zijn de metingen veelbelovend en herkennen we hier steeds meer patronen in.” De metingen lopen nog enkele maanden door en dit geeft voldoende tijd om ook het effect van bijvoorbeeld weersinvloeden en beweiding mee te kunnen nemen. De resultaten van de metingen volgen later dit jaar. 

In het traject om bij de vergunningverlening ook gebruik te mogen maken van metingen en monitoring is het belangrijk om ook de bevoegde instanties hierin mee te nemen. De projectleider van dit project namens Connecting Agri & Food, Gé Backus, vertelt: “Vanuit het project is hiervoor contact met het ministerie van LNV en provincies om ook hen op de hoogte te houden van de ervaringen die we in dit project op doen. Dit is belangrijk om van middel- naar doelvoorschriften te komen. Ook de omgevingsdiensten worden betrokken in dit traject, zij zijn uiteindelijk de partijen die moeten gaan werken met deze nieuwe manier van vergunningverlening. Op deze manier komen we tot een innovatieve manier van vergunningverlening, die past binnen de kansen en uitdagingen die de afgelopen tijd zijn ontstaan.” Ook Lambert Polinder, omgevingsjurist bij Agrifirm Exlan, geeft aan: “Het overleg met LNV en provincies heeft ondertussen geleid tot de eerste besprekingen met veehouders die geïnteresseerd zijn om aan de slag te gaan met deze innovatieve manier van vergunning verlenen. Het bevoegd gezag benaderd deze initiatieven welwillend.”

 

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Harm van der Zanden

Productmanager Slimme Stal

06 16 04 84 75
h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Kristel Mulder

Specialist Veehouderij & Data Analyse

06 10 59 59 66
k.mulder@connectingagriandfood.nl

Janneke Straver – vd Schans

Specialist Veehouderij & Economie

06 13 12 78 93
j.straver@connectingagriandfood.nl