Smart Farming

Connecting Agri & Food werkt samen met ICT-bedrijven om applicaties voor precision livestock farming te ontwikkelen. Onze focus ligt daarbij op het omzetten van big data naar de juiste informatie om gericht actie te kunnen ondernemen.

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid
Harm van der Zanden
Harm van der ZandenProductmanager Slimme Stal
Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse
Janneke Straver - van der Schans
Janneke Straver - van der SchansProjectmanager rundvee
2020-10-28T12:31:30+00:00

Geurmetingen en analyse

Connecting Agri & Food heeft in een pilot onderzocht of met sensoren de prestatie van een bedrijf te meten is wat betreft emissie van geur. De provincie Noord-Brabant heeft daartoe opdracht gegeven. Op basis van de resultaten gaat de provincie door met de verdere ontwikkeling van het gebruik van sensormetingen.

2020-11-09T14:10:45+00:00

Economiemodule

Het stalklimaat binnen een varkenshouderij is van invloed op tal van parameters in de keten. Zo zijn technische resultaten als groei en voerconversie niet vaststaand, en is het goed om te kunnen anticiperen op deze resultaten.

Expertises

Beleidsanalyse
Markt en Keten