Smart Farming

Connecting Agri & Food werkt samen met ICT-bedrijven om applicaties voor precision livestock farming te ontwikkelen. Onze focus ligt daarbij op het omzetten van big data naar de juiste informatie om gericht actie te kunnen ondernemen.

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid
Harm van der Zanden
Harm van der ZandenProductmanager Slimme Stal
Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse
Kristel Mulder
Kristel MulderInnovatieve projecten & data science
2020-11-09T14:10:45+00:00

Economiemodule

Het stalklimaat binnen een varkenshouderij is van invloed op tal van parameters in de keten. Zo zijn technische resultaten als groei en voerconversie niet vaststaand, en is het goed om te kunnen anticiperen op deze resultaten.

2020-10-19T14:41:03+00:00

Slimme Stal

Slimme Stal is een technologie bestaande uit sensorkastjes en online software, ontwikkeld in samenwerking met softwarebedrijf Whysor, waarmee de gebruiker altijd en overal op zijn PC, tablet of smartphone kan zien hoe het klimaat in de stal is.

Expertises

Beleidsanalyse
Markt en Keten