Ga naar de inhoud

Innovaties

Met sensortechnologie naar doelvoorschriften

Is het mogelijk om met sensoren realtime de concentratie ammoniak en CO² in de stallucht te meten, evenals de temperatuur en de luchtvochtigheid? Deze vraag en de bevindingen wordt beantwoord vanuit een pilotproject bij varkensbedrijf Vevar.

Boer en burger (vergunningen)

Voor veehouderijbedrijven kijken we naar een andere manier om afspraken vast te leggen over het voeren van een veehouderij, op basis van een zogenoemde maatschappelijke overeenkomst.

Ontwikkel- en expertisecentrum Duurzame Eiwitten

Connecting Agri & Food onderzoekt, in samenwerking met voorlopers in de voedselketen, het opzetten van een expertisecentrum voor Duurzame Eiwitten om bedrijven samen te kunnen brengen.