Ga naar de inhoud

Landbouwkundige gevolgen besluit beregening Peelvenen

De provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg hebben aan Connecting Agri & Food gevraagd om de landbouwkundige gevolgen in beeld te brengen van het intrekken van de vrijstelling van grondwateronttrekkingen t.b.v. open teelten rond de Natura2000 Peelvenen. Het intrekken heeft effecten op het landbouwinkomen en vermogen, op de afzet en de kwaliteit van het productieproces, alsook op de landbouwstructuur. 

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Gé Backus

Senior Specialist

06 53 72 49 43
g.backus@connectingagriandfood.nl