Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wat opdrachtgevers over ons zeggen: Plus Retail

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: Plus Retail

Wat opdrachtgevers over ons zeggen: Plus Retail

In november is het 10 jaar geleden dat Connecting Agri & Food is opgericht. Inmiddels hebben we als onafhankelijke organisatie voor tientallen opdrachtgevers in het agrifood domein gewerkt vanuit onze positie tussen wetenschap en praktijk. In het kader van ons 10 jarige jubileum laten we onze opdrachtgevers aan het woord. De komende weken kunt u lezen hoe wij voor hen degelijk onderbouwde kennis hebben geleverd en advies hebben gegeven in het agrifood domein voor de speerpunten ‘Beleid’, ‘Smart Farming’ en ‘Markt en Keten’.

We zijn in gesprek met Geert Schel van Plus Retail: 

Connecting Agri & Food ontwikkelt als onafhankelijke partij uniek prijssysteem voor Plus-varkensvlees
Het nieuwe prijssysteem dat supermarktketen Plus sinds kort hanteert voor haar eigen varkensketen, kan met recht een game-changer worden genoemd. De uitbetaalde varkensprijs is een unieke combinatie van de roepprijs en een stabiele prijs op basis van een kostprijsmodel van de varkenshouders. Connecting Agri & Food speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van die stabiele prijs, zegt vleesmanager Geert Schel van Plus Retail. “Zij bepalen als onafhankelijke partij wat de stabiele prijs is, en niet wij als supermarkt of de boeren. Dat geeft vertrouwen.”

Onafhankelijke prijssystematiek
Plus Retail heeft een eigen varkensvleesketen, Onze Varkensboeren. Hierbij zijn 18 varkenshouders aangesloten, inclusief vermeerderingsbedrijven. Zij leveren al het verse varkensvlees voor de Plus supermarkten, dat onder het huismerk Boerentrots in het koelschap ligt. Sinds half juli dit jaar is deze keten overgestapt naar een nieuwe prijssystematiek. Daarbij betaalt Plus niet meer uitsluitend de roepprijs van Vion, zoals voorheen. In de nieuwe opzet is de uitbetaalde prijs een combinatie van roepprijs en stabiele prijs. Hierbij bepaalt Connecting Agri & Food onafhankelijk de kostprijs op basis van objectieve marktgegevens waarbij rekening wordt gehouden met het verdienmodel van de varkenshouder. Schel: “Die kostprijs wordt echt onafhankelijk bepaald; dat is heel belangrijk, anders krijg je discussie binnen de keten. Openheid creëert vertrouwen; daar is alles op gebaseerd.”

Voordelen
Hoewel de stabiele Plus-varkensprijs momenteel boven de reguliere marktprijs ligt, biedt dit voor de sourcing zeker voordelen, volgens Schel. “Ik ben een sterk voorstander van ketens. De consument wil niet alleen lekker varkensvlees, maar wil ook alles weten over de herkomst. Op deze manier weten wij van A tot Z waar ons vlees vandaan komt; ik kom bij elke boer aan de keukentafel. En zo kunnen de varkenshouders een goede boterham blijven verdienen. Een stabiele prijs, gekoppeld aan de kostprijs, geeft per saldo een beter rendement. Zo’n stabiele prijs geeft ook meer zekerheid voor de bank, als bedrijven stappen willen zetten in de bedrijfsontwikkeling.”

Zekerheid voor een stabiele prijs
En voor Plus geeft het de zekerheid dat de keten over voldoende varkensvlees kan beschikken, voor een stabiele prijs. De varkenshouders willen ook graag bij Plus horen, zegt Schel. “Ze willen samen met ons verder groeien, waarbij we ons onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dierenwelzijn en duurzaamheid.”

Wilt u meer weten?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u de mogelijkheden m.b.t. prijssystematiek bespreken, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Peter van Balkom

Projectleider Markt & Keten

Peter van Balkom
06 51 34 95 38 p.vanbalkom@connectingagriandfood.nl

Connecting Agri & Food
Oostwijk 5
Postbus 511
5400 AM Uden
Telefoon: 0413 33 68 89
E-mail: info@connectingagriandfood.nl