Ga naar de inhoud

Verdiepende Landbouwanalyse

In opdracht van de provincie Utrecht hebben we vorig jaar een verdiepende landbouwanalyse uitgevoerd. Deze opdracht hebben we in samenwerking met DLV Advies uitgevoerd.

De provincie wilde graag meer inzicht in de intensiteit van agrarische bedrijven en tevens weten wat de grondbehoefte van de landbouw is. Dit om te kunnen inspelen op nieuw beleid en in het kader van de gebiedsgerichte aanpak. Ook was behoefte aan inzicht in de afstand tussen de huidige landbouwpraktijk en de gewenste bedrijfstypen vanuit het Utrechts Plan Landelijke Gebied (UPLG) ten aanzien van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. 

Met behulp van diverse databronnen hebben we de situatie in de provincie Utrecht feitelijk in beeld kunnen brengen. Daarbij is duiding van deze cijfers minstens zo belangrijk, om zo ook betekenis aan de data te geven en te interpreteren wat dit voor Utrecht kan betekenen. 

Tussen de Utrechtse regio’s is een grote verscheidenheid in landbouw te zien. Vanwege deze verschillen is een gebiedsgerichte aanpak dus erg belangrijk. De gemiddelde bedrijfsgrootte neemt toe, dit is niet zozeer het gevolg van schaalvergroting maar vooral doordat de kleine bedrijven stoppen. Ondanks vrijkomende grond vanwege stoppers, neemt de schaarste aan grond toe. Extensivering door middel van toename van het grondareaal onder een bedrijf is geen gemakkelijke opgave. Bij verlaging van het aandeel GVE per hectare met 0,25 GVE/ha vraagt dit een verdubbeling van het benodigde bijkomende areaal. 

Interesse in het volledige rapport? 

Download deze dan via onderstaande knop of neem contact op met Sandra van Kampen of Janneke Straver 

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Janneke Straver – vd Schans

Specialist Veehouderij & Economie

06 13 12 78 93
j.straver@connectingagriandfood.nl