Ga naar de inhoud
Home » Blog » Stalklimaat Index biedt varkenshouders meer controle

Stalklimaat Index biedt varkenshouders meer controle

Stalklimaat Index biedt varkenshouders meer controle

Het stalklimaat goed regelen is complex. Verschillende parameters spelen een belangrijke rol, zoals CO2, ammoniak, temperatuur en luchtvochtigheid. Ze dragen gezamenlijk bij aan een optimaal stalklimaat en daarmee aan de gezondheid van varkens. Om varkenshouders meer grip op het stalklimaat te geven, heeft Connecting Agri & Food de Stalklimaat Index (SKI) ontwikkeld. Hiermee worden de gemeten parameters voor vleesvarkensafdelingen samengevat in één getal, oftewel een nieuw kengetal voor stalklimaat.

Varkenshouders kunnen met de Stalklimaat Index zien hoe het gesteld is met het stalklimaat en waar de kansen liggen voor klimaatverbetering. Angela van der Sanden, specialist Veehouderij & Strategie bij Connecting Agri & Food, licht toe hoe de SKI is ontwikkeld en welke voordelen het biedt aan varkenshouders.

Wat houdt het Stalklimaat Indexgetal in?
“Het Stalklimaat Indexgetal is een methode om beter inzicht te krijgen in het klimaat in de stal. Het is een puntensysteem waarbij per parameter (CO2, ammoniak, temperatuur en luchtvochtigheid) punten kunnen worden behaald tot een maximum van in totaal 1000 punten.”

Hoe is de SKI tot stand gekomen?
“De Slimme stalmetingen leverden veel data op over het stalklimaat tijdens een ronde. We constateerden dat er behoefte was bij varkenshouders en ketenpartijen om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in het stalklimaat. In samenwerking met onafhankelijke deskundigen en Wageningen University & Research hebben we dit systeem opgezet en in de praktijk getest bij een aantal varkenshouders.”

Wat heeft de varkenshouder eraan? 
“Een gebruiker krijgt in één oogopslag inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het stalklimaat en kan eveneens ontdekken waar verbetermogelijkheden liggen. Scoort hij bijvoorbeeld op een parameter 700 punten, terwijl zijn streven 800 is, dan kan hij de data verder analyseren om te achterhalen hoe hij zijn doel kan bereiken.”

Waarop is de index gebaseerd?
“De basis is het welzijn van het varken. Wat zijn de optimale stalomstandigheden voor het dier? Een lager ammoniakgehalte heeft bijvoorbeeld een positief effect op de dieren. Dus hoe lager het ammoniakgehalte, hoe meer punten voor ammoniak.”

Speelt het buitenklimaat nog een rol?
“Nee, het buitenklimaat beïnvloedt vaak wel het stalklimaat en de mogelijkheden om het klimaat binnen te regelen, maar het uitgangspunt van de index blijft het welzijn van het dier. Er zijn vastgestelde streefwaarden die optimaal zijn voor het dier, en deze veranderen niet. De SKI is dus niet relatief aan de omstandigheden buiten de stal.”

Wat kan er nog meer met dit kengetal?
“Na elke ronde ontvangen varkenshouders een benchmark als ze hun gegevens aanleveren. In een overzicht kunnen ze zien hoe ze presteren en wat de trends zijn. De index wordt hieraan toegevoegd, waardoor ze in één oogopslag een eerste indruk krijgen van het stalklimaat. In het overzicht en het dashboard kunnen ze vervolgens de specifieke data bekijken en onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn.”

Voor meer informatie over de Stalklimaat Index klik hier

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Harm van der Zanden

Productmanager Slimme Stal

06 16 04 84 75
h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl