Ga naar de inhoud
Home » Blog » Demonstratie plonstoilet: Total Circular Farmconcept

Demonstratie plonstoilet: Total Circular Farmconcept

Demonstratie plonstoilet: Total Circular Farmconcept

De varkenshouderijsector wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van emissiereductie en duurzaamheid. In reactie hierop hebben enkele Brabantse varkenshouders het Total Circular Farmconcept omarmd, een innovatieve benadering die emissies bij de bron vermindert en duurzaamheid bevordert. Tijdens het Weekend van het Varken, op zaterdag 9 en zondag 10 september 2023, kunnen geïnteresseerden en omwonenden, op het erf van William Meulendijks in Deurne, het concept in werking zien.

Het Total Circular Farmconcept combineert de plonstoilettechnologie met hergebruik van water en verwaarding van meststromen. Het biedt varkenshouders de mogelijkheid om emissies te verminderen, de mestwaarde te benutten en bij te dragen aan een duurzame varkenshouderij.

Het Plonstoilet en het afvalbeheersysteem

Het Total Circular Farmconcept maakt gebruik van het ‘toiletprincipe’, waarbij permanent ammoniak- en geurvrije vloeistof in de mestkelder aanwezig is waar de verse urine en feces invallen. Door de verdunning en regelmatige verwijdering van de mestvloeistof worden de emissies sterk gereduceerd. De put wordt regelmatig met hoge snelheid gespoeld, waarna de putten opnieuw worden voorzien van geurloos water. De ammoniak in de stal wordt continue bemeten met Slimme Stal sensoren. Na het spoelen komt de vloeistof in de vervolgstappen van het systeem. De vloeistof met mest en urine wordt gescheiden in een dikke mestfractie en een dunne fractie. De dikke fractie met veel organische stof en fosfaat wordt regelmatig afgevoerd en gebruikt als waardevolle meststof. De dunne fractie wordt vervolgens onderworpen aan een biologisch proces om ammoniak te verwijderen. Het ammoniak- en geurloze water dat overblijft, kan worden gebruikt als spoelvloeistof in de ondiepe putten onder de roosters bij de varkens.

Voordelen van het Total Circular Farmconcept

Emissiereductie: Het concept vermindert aanzienlijk de emissie van ammoniak en methaan uit de varkensstal. Met verwachte resultaten van meer dan 70% reductie van ammoniak en ca. 90% minder methaanuitstoot, draagt het Total Circular Farmconcept bij aan een verbeterd stalklimaat en een betere leefomgeving voor zowel dieren als mensen.
Mestwaardebenutting: Door het scheidingssysteem wordt een continue stroom dikke fractie geproduceerd, deze  kan worden afgevoerd en gebruikt als waardevolle organische meststof. In het systeem wordt water hergebruikt, enerzijds als het ammoniak- en geurloze water onder in de stal. Anderzijds  wordt het ingezet als meststof op grasland en wordt binnen het project bekeken hoe het ingezet kan worden als buffer in droge periodes.

Het Weekend van het Varken

Om het belang van dierenwelzijn en duurzaamheid in de veehouderij te benadrukken én om bezoekers kennis te laten maken met de leefomstandigheden van varkens, hun gedrag, voeding en verzorging, wordt er ook dit jaar weer ‘Het Weekend van het Varken’ georganiseerd.

Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 september 2023, van 10.00 tot 16.00 uur in verschillende delen van het land. Varkensbedrijven stellen hun bedrijf open voor publiek. Verschillende organisaties en experts op het gebied van dierenwelzijn geven presentaties en demonstraties over hoe we varkens op een humane en respectvolle manier kunnen behandelen. Er wordt aandacht besteed aan innovatieve methoden en technologieën die de levensomstandigheden van varkens kunnen verbeteren, zoals verbeterde huisvestingssystemen en gezondheidszorg.

Total Circular Farmconcept op het erf van William Meulendijks

In de vleesvarkensstal van William Meulendijks is het systeem waarmee emissies aan de bron worden gereduceerd, sinds enkele jaren operationeel. Het Total Circular Farmconcept is dan ook tijdens ‘Het Weekend van het Varken’ op zijn erf, Wittedijk 9 te Deurne, in werking te zien.

Samenwerking en toekomstperspectief:

Het Total Circular Farmconcept wordt ondersteund door Connecting Agri & Food, automatiseringsbedrijf Kamplan, Wageningen University & Research en de provincie Noord-Brabant.

Bekijk hier alvast de video

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl