Ga naar de inhoud
Home » Blog » Slimme varkensketen: camera voor het meten van vetkwaliteit

Slimme varkensketen: camera voor het meten van vetkwaliteit

Slimme varkensketen: camera voor het meten van vetkwaliteit

Binnen ‘Slimme varkensketen’ werken de projectpartners Fransen Gerrits, Topigs Norsvin en Vion Food Group met ondersteuning van Connecting Agri & Food samen in het project ‘sturen op kwaliteit’. Ronald Klont, hoofd Research en Development bij Vion Food Group, vertelt over techniek en data om de vetkwaliteit van varkens te verbeteren. 

“We onderzoeken hoe je kunt sturen op verschillen in vetkwaliteit waarbij spekdikte, kleur en met name hardheid een grote rol spelen. In de slachterij in Boxtel is aan de slachtlijn een camera opgehangen die de vetkwaliteit van het karkas meet. Het doel is dat de camera realtime de karkassen meet, zodat de vetkwaliteit direct inzichtelijk is en op basis daarvan kan worden bepaald voor welke afzetmarkt het vlees het beste past. Op deze manier kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. In het project worden de data vergeleken met data uit andere ketenschakels en worden ze gekoppeld aan fokkerij- en voerdata. Zo worden in samenwerking met de verschillende projectpartners de relaties onderzocht om beter te sturen op vetkwaliteit. Wageningen universiteit berekent voor het project de algoritmes die worden gebruikt voor de vertaling van de beelden naar indicatoren voor vetkwaliteit. In de toekomst kan de varkenshouder zijn of haar gegevens direct inzien via FarmingNet, zodat met bijvoorbeeld de voerleverancier of fokkerijorganisatie afstemming kan worden gezocht voor optimalisatie.”

Beter meten voor harder vet
Te zacht vet ontstaat door meer onverzadigde vetzuren. Op de hardheid van vet kan worden gestuurd door de voersamenstelling en onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om te sturen met fokkerij. Te zacht vet geeft problemen met de kwaliteit van verder verwerkte producten zoals drooghammen en bacon. Ronald: “Hoe vroeger in de keten je de vetkwaliteit in beeld hebt, hoe beter hierop gestuurd kan worden. De middels worden bijvoorbeeld gebruikt voor bacon voor de Engelse markt. Deze moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om A slice kwaliteit te krijgen. Door het meten aan de slachtlijn kunnen de juiste karkassen hiervoor worden geselecteerd.”

Mogelijkheden voor de toekomst
“Op dit moment wordt de hardheid bepaald door het steekproefsgewijs nemen van spekmonsters uit het karkas dat in een laboratorium wordt geanalyseerd m.b.v. infrarood spectroscopie. Dit is qua snelheid en met de grote aantallen bij Vion geen ideale situatie. Bovendien ontstaat er dan altijd een gat in het karkas. We zijn daarom erg benieuwd naar de eerste resultaten van de camera in dit pilotproject. Als we deze inderdaad werkend krijgen zoals we graag willen, biedt dit geweldige andere meet-mogelijkheden voor de toekomst.” Door het bij elkaar brengen van de kennis van voer, genetica en slachterij wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit, wordt vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd, faalkosten gereduceerd en een stap gezet in het verduurzamen van de varkensvleesketen.

 

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl