Ga naar de inhoud
Home » Blog » Verder de diepte in tijdens tweede hackaton Slimme Varkensketen

Verder de diepte in tijdens tweede hackaton Slimme Varkensketen

Verder de diepte in tijdens tweede hackaton Slimme Varkensketen

Op 9 november kwamen 20 data scientists van @Vion Food Group, @Hendrix Genetics en @Connecting Agri & Food weer bijeen voor de tweede sessie van de hackathon voor het project Sturen op diergezondheid in het kader van de Slimme Varkensketen. Er werden volgende stappen gezet in het vraagstuk hoe data door de keten heen gevolgd kunnen worden ter verbetering van diergezondheid.

In deze vervolgsessie zijn de data scientists verder de dataset ingedoken. Er zijn potentiële modellen en modelleringstechnieken ter tafel gekomen. Vervolgens zijn eerste aanzetten voor deze modellen ontwikkeld die die dag zijn gepresenteerd waar in het project mee verder wordt gewerkt. Deze modellen dragen bij aan het verbinden van data door de keten ten aanzien van het verhogen van diergezondheid. Zoals het verbinden van de leefomgeving van het dier aan gezondheidskenmerken.

Deelnemer Kristel: “Het was een hele prettige dag waar fijn is samengewerkt. We hebben waardevolle kennis en een waardevol netwerk aan data scientists op gedaan. We zullen elkaar in de toekomst zeker nog voor vragen benaderen”.

*Slimme Varkensketen is één van de business cases van @AgriFoodInnovation en wordt mogelijk gemaakt door @Regio Deal Noordoost Brabant, de @provincie Noord-Brabant en @Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.*

#krachtvanderegio #smartporkchain #slimmevarkensketen #agrifoodcapital


Deep dive during second Smart Pig Chain hackathon

On 9 November, 20 data scientists from @Vion Food Group, @Hendrix Genetics and @Connecting Agri & Food met for the second hackathon session in the focus on Animal Health project as part of the Smart Pig Chain. Together, they took the next steps in exploring how data can be tracked throughout the chain to improve animal health.

This follow-up session comprised a deep dive into the data set, with the data scientists discussing potential models and modelling techniques. Next, they developed the first initiatives for these models. These were presented during the session and will be developed further in the project. The models contribute to connecting data throughout the chain with a view to improving animal health, such as the connection between an animal’s living environment and health characteristics.

Participant Kristel: “It was a very pleasant day and we worked really well together. We gained valuable knowledge and got to know a valuable network of data scientists. We will definitely contact each other for questions in the future”.

*Smart Pig Chain is one of the business cases of @AgriFoodInnovation, sponsored by @Regio Deal Noordoost Brabant, @provincie Noord-Brabant and @Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.*

#regionalstrength #smartpigchain #agrifoodcapital

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl