Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

2022-08-08T07:41:27+00:00

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.

Ga naar de bovenkant