Ga naar de inhoud

Webinar: Met sensortechnologie naar doelvoorschriften

 

Is het mogelijk om met sensoren realtime de concentratie ammoniak en CO² in de stallucht te meten, evenals de temperatuur en de luchtvochtigheid? Deze vraag en de bevindingen vanuit een pilotproject bij varkensbedrijf Vevar worden besproken in het webinar’ Met sensortechnologie naar doelvoorschriften’.

Over het project

Het webinar wordt gehouden op 28 september a.s. van 13.30 uur tot 14.30 uur. Sprekers die dag zijn Harm van der Zanden, productmanager Slimme Stal en Sandra van Kampen, specialist Veehouderij & Leefomgeving bij Connecting Agri & Food. Deelname is gratis.  

Sensortechnologie toegepast in de praktijk

Tijdens de webinar zal dieper ingegaan worden op hoe sensortechnologie gebruikt kan worden om realtime metingen te doen van de concentratie ammoniak, CO², temperatuur en luchtvochtigheid in de lucht van een varkensstal. De bevindingen vanuit het pilotproject bij varkensbedrijf Vevar waar sensortechnologie wordt toegepast om van middel- naar doelvoorschriften te gaan, zullen eveneens worden besproken.

Pilotproject bij varkensbedrijf Vevar

De sensoren die geplaatst zijn bij varkensbedrijf Vevar meten continu de resultaten die elke 10 minuten worden weergegeven op een dashboard. Streefwaarden en bandbreedtes worden aangegeven om te bepalen of de waarden binnen de gewenste range blijven. De gemeten ammoniakconcentratie kan worden gebruikt om de ammoniakemissie te berekenen en het effect van verschillende factoren, zoals ventilatie en mestafvoer, op de emissie te beoordelen. Het artikel wijst op de noodzaak van handhaving en het ontwikkelen van afspraken en voorschriften met betrekking tot de metingen en emissiegrenzen.

Juridische aspecten

Ook zal tijdens het webinar de juridische aspecten besproken worden, evenals het aantonen van de correcte werking van de sensoren en het vervangen ervan wanneer ze het einde van hun levensduur naderen.

Deelnemen webinar

Wilt u meer informatie hierover of weten wat de mogelijkheden van sensortechnologie zijn op uw bedrijf, geef u dan op  middels onderstaand formulier voor het gratis webinar ‘Met sensortechnologie naar doelvoorschriften’ op 28 september a.s. van 13.30 uur tot 14.30 uur. Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Deelname is gratis

Nieuws

Pilotproject met sensortechnologie naar doelvoorschriften

Op de Ospelse locatie van varkensbedrijf Vevar ging een jaar geleden een pilotproject van start om met sensortechnologie stappen te maken van middel- naar doelvoorschriften. Harm van der Zanden, productmanager Slimme Stal

Is geur te meten met sensoren?

Kun je de geur van een varkensbedrijf meten met sensoren? En wat levert het real-time meten van ammoniakemissie op? Dat zijn de kernvragen van een project gericht op het meten van ammoniak- en geurstoffenemissie op het innovatieve varkensbedrijf VeVar in Ospel, van ondernemer Maartin van der

Sensortechnologie in de stal als opstap naar doelvoorschriften

Een omgevingsbewuste varkenshouder uit Ospel, de gemeente Nederweert en samenwerkende overheden binnen het IBP ZOZ(*) zijn samen met Connecting Agri & Food een project gestart. Dit om concrete stappen te zetten naar doelvoorschriften

Deelnemen

Deelnemen webinar

Wilt u meer informatie hierover of weten wat de mogelijkheden van sensortechnologie zijn op uw bedrijf, geef u dan op  middels onderstaand formulier voor het gratis webinar ‘Met sensortechnologie naar doelvoorschriften’ op 28 september a.s. van 13.30 uur tot 14.30 uur. Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Deelname is gratis

2

Geurstoffen-concentratie: wordt gemeten ná de luchtwasser

1

Geurstoffen-concentratie: Wordt gemeten in het luchtkanaal, vlak voor de luchtwasser

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Harm van der Zanden

Productmanager Slimme Stal

06 16 04 84 75
h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl