Uit het waterverbruik van kraamzeugen, biggen en vleesvarkens is al dagen voor een dier ziek wordt een signaal op te pikken. Tot die conclusie komt Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food. Samen met Monique van der Gaag analyseerde zij de data die tot dit inzicht leidden.

Hoe ging u te werk?

“Op twee bedrijven met kraamzeugen en een bedrijf met biggen en één met vleesvarkens hebben wij een jaar lang in samenwerking met Kewi in alle ronden het waterverbruik geregistreerd en vergeleken met de verwachte opname. We gebruikten daarvoor de digitale watermeter die bij veel bedrijven al aanwezig is, maar vaak niet actief wordt gebruikt. Bij de kraamzeugen maakten we gebruik van de Slimme Stal voor het ontsluiten en inzichtelijk maken van de waterdata. De Slimme Stal is een hulpmiddel dat wij ontwikkeld hebben en dat bestaat uit drie modules die respectievelijk het klimaat, indicatoren voor geur en het waterverbruik meten.”

Tot welke inzichten leidde dat?

“Je ziet bij alle drie de diergroepen dat het waterverbruik daalt wanneer een dier niet fit is, maar ook bij hoge en juist lage buitentemperaturen (vorst). Als gevolg van een vaccinatie zagen we steeds eenzelfde patroon in het waterverbruik. Maar we zagen ook een lagere wateropname zonder dat er aan de dieren iets te zien was. Een dag of tien later waren ze ziek. Er ging dus al iets door het koppel.”

Van zeugen is bekend dat het waterverbruik sterk wisselt per dier.

“Klopt en dat zie je voor en na het werpen ook weer terug. Over de dag piekt het waterverbruik na de voerbeurt. Bovendien zagen we dat wanneer een zeug gaat werpen, ze ’s nachts ook meer water drinkt.”

“Doordat je meet vanaf het moment dat een zeug in het kraamhok komt, weet je wat je referentie per dier is. Inzicht in de wateropname maakt het mogelijk om je kraamzeug individueel te volgen. Je krijgt signalen wanneer ze gaat werpen.”

Wat doet u met alle data?

“Op basis van de patronen die we uit de data hebben gefilterd, willen we alerts ontwikkelen. In de Slimme Stal krijgt een varkenshouder bijvoorbeeld al een signaal wanneer het klimaat afwijkt. Iets soortgelijks willen wij voor wateropname ontwikkelen.”

Hoelang duurt dat nog?

“Dat kunnen we niet precies aangeven. Maar de Slimme Stal kan een mooi hulpmiddel worden. Meten is weten en onze ervaring is dat je in alles wat je monitort, een efficiencyslag maakt.”

Dit interview met Angela van der Sanden is verschenen op de website van Nieuwe Oogst.

Lees meer over het project in het eerder gepubliceerde artikel Gegevens waterverbruik omzetten naar alerts.

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse