Connecting Agri & Food heeft de ontwikkeling van een nieuw type voer ondersteund dat berengeur helpt terug te dringen. Vitelia Voeders heeft het voer ontwikkeld, in samenwerking met VOF Michiels. In 2016 heeft onderzoek het effect van het voer op de berengeur aangetoond en in 2017 is tevens gekeken naar de kosteneffectiviteit van het voer.

Test met vier typen voer

Op twee bedrijven, bij in totaal ruim 2.200 dieren, is het voer getest. In de eerste praktijktest zijn vier typen voer onderzocht. Het voer met het meeste perspectief om berengeur terug te dringen, dat uit bietenpulp bestaat, is vervolgens in een tweede test onderzocht. De resultaten van de dieren in de verschillende proefgroepen zijn met elkaar vergeleken. In samenwerking met VION Food Group is onderzoek gedaan naar het effect van het voer op berengeur.
Ook is, in samenwerking met Sensus, een smaakproef met het vlees uitgevoerd. Hieruit kwam geen onderscheid in smaak naar voren als resultaat van de verschillende voertypen.

Afname in berengeur van 58%

Uit het onderzoek bleek dat het ontwikkelde voer beter in staat is om berengeur terug te dringen dan gangbare soorten voer. Op de bedrijven waar berengeur voorkomt bleek deze met 58% te verminderen door het gebruik van dit type voer. Ook op bedrijven waar toch al relatief weinig berengeur voorkwam maakte het uit welk type voer werd gebruikt.
Technische- en slachtresultaten werden niet beïnvloed door de verandering van voer. Ook was er geen verandering in gedrag bij de varkens waarneembaar. De ondernemers, van de bedrijven waarop de praktijkproeven plaatsvonden, gaven aan dat de dieren die de nieuwe voersoort kregen rustiger waren dan de dieren die het gangbare voer kregen toegediend.

Praktijkrijp voer

Het ontwikkelde voer is productietechnisch nagenoeg praktijkrijp en in de praktijk goed toepasbaar voor bedrijven met mogelijkheden om te schakelen van voer. Vanuit het perspectief van de gehele varkensvleesketen is het gebruik van het aangepaste voer kosteneffectief. Voor brede toepassing door varkenshouders zullen zij dan wel gecompenseerd moeten worden voor de hogere voerprijs. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met VOF Michiels, Vitelia Voeders, Sensus en VION Food Group.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en persvragen contact op met Angela van der Sanden.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Limburg.

Delen

varkensvleesconcepten

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse