Varkenshouder Johan Peelen in Meerlo heeft met Connecting Agri&Food een pilot uitgevoerd waarin data-analyse van het voer- en waterverbruik van de dieren centraal stond. Het resultaat was dat er praktische inzichten zijn opgedaan die ook als indicatoren kunnen dienen voor de gezondheidsstatus van de dieren.

Van de gehele stal van Peelen is de data van het voer- en waterverbruik ontsloten. In 16 verschillende afdelingen zijn metingen gedaan en is het waterverbruik op afdelingsniveau en het voerverbruik op voerbakniveau in beeld gebracht. Tevens werd in één afdeling het klimaat gemeten met Slimme Stal- sensoren.
“Het doel van de proef was om inzicht te verkrijgen in het voer- en waterverbruik en eventuele afwijkingen in kaart te brengen en dit nader te onderzoeken tot op niveau van de voerbak. Een goede afstemming tussen Peelen, de data-analisten en softwarebouwers was hierbij cruciaal”, zegt Angela van der Sanden, projectleider. “Sindsdien wordt de data opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving en wordt die weergegeven op een dashboard, waarop grafieken worden getoond per afdeling. Wanneer er afwijkingen zijn, kan de ondernemer alerts instellen.”

Diergezondheid

Uit de analyses kwam een zichtbaar sterke relatie tussen water- en voerverbruik. Ook waren er enkele opvallende resultaten te zien. “In één van de afdelingen lagen een aantal minder fitte dieren. Dit was direct zichtbaar in het water- en voerverbruik van deze afdeling, te herleiden tot een verschil in verbruik op voerbakniveau. Dit laat de mogelijkheid om de verbruiksdata te gebruiken als indicatie voor de diergezondheidsstatus zien”, aldus van der Sanden.

Afwijking door dichte kraan

Een ander opvallend resultaat werd veroorzaakt door een zichtbare afwijking in het waterverbruik.

In een aantal afdelingen liep het verbruik geheel terug. De oorzaak bleek een gesloten kraan na werkzaamheden en het probleem kon snel verholpen worden. In het waterverbruik werd vervolgens een korte periode een groter verbruik in deze afdelingen gemeten in vergelijking met de rest.

Water, voer, klimaat

Naast het water- en voerverbruik is tevens het klimaat in een afdeling gemeten met sensoren. De temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, ammoniak en kooldioxide in de stal zijn iedere tien minuten gemeten. Daarnaast zijn de buitentemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid buiten verkregen via de data van het dichtstbijzijnde weerstation.

Uit de data blijkt dat de leeftijd van de dieren invloed heeft op de klimaatparameters, zoals algemeen bekend is. De metingen bevestigen de invloed van de leeftijd van de dieren op het voer- en waterverbruik. Als de staltemperatuur daalt, is er een hoger voer- en waterverbruik bij oudere dieren. Dit is ook conform verwachting.

Kortom, de resultaten geven de meerwaarde van het meten en verdiepen in water, voer en klimaatdata in de stal aan. De uitdaging was om de data op de juiste manier inzichtelijk te maken, met alerts op afwijkingen van de verwachte waarden. Met het dashboard in Slimme Stal is dit overzichtelijk in beeld gebracht. Door het steeds verder uitbreiden van de dataset worden de inzichten vergroot en de alerts preciezer. Hiervoor wordt gezocht naar mogelijkheden voor een vervolgproject.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Angela van der Sanden.

Delen

Wilt u meer weten over de regeling?

Neem dan contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse
Met passie voor zowel de agrarische sector als de foodsector werk ik aan het leggen van verbindingen in de keten van boer tot en met de consument.