Monique van der Gaag en Angela van der Sanden (Connecting Agri & Food), Bart Peijnenburg en Antonio Arts (Vion Farming)

In samenwerking met Connecting Agri & Food en StarFarmers is Vion Farming in 2022 een pilot gestart met het gebruik van camera’s in de varkenshouderij. Deze slimme cameratechniek, die werkt met vision technologie, geeft nieuwe inzichten en mogelijkheden tot verbetering van dierenwelzijn en -gezondheid. Aan de pilot doen twee Good Farming Star-varkenshouders mee: familie Ter Haar uit Geesteren en familie Van Schijndel uit Aalten.

Bij varkenshouders Ter Haar en Van Schijndel zijn de camera’s onlangs in de stal geplaatst. De eerste focus ligt op het geautomatiseerd monitoren van diergedrag met de slimme software in de camera’s en de kansen om aan de hand hiervan het stalklimaat en de leefomgeving van de varkens verder te verbeteren. Met behulp van de technologie wordt gekeken waar de dieren zich in het hok bevinden en hoe actief ze zijn. Het met de camera’s geregistreerde diergedrag wordt gekoppeld aan de klimaatsensoren die reeds bij beide bedrijven in de stallen aanwezig zijn voor het monitoren van CO2– en ammoniakgehaltes, luchtvochtigheid en temperatuur. De volgende stap is om te bepalen of er een relatie is tussen het geregistreerde diergedrag en het stalklimaat en waar nodig aanpassingen te doen.

In dit project onderzoekt Vion Farming in samenwerking met Connecting Agri & Food  en StarFarmers of deze technologie een meerwaarde biedt aan het dier en de keten. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds.

Plattelandsontwikkeling (europa.eu)

Delen

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse