Connecting Agri & Food heeft, in opdracht van provincie Noord-Brabant, het monitoringssysteem ‘Zijwaarts Uitbreiden Brabantse Veehouderijen’ opgezet en geïmplementeerd. Met dit systeem kan jaarlijks worden gemonitord in hoeverre de eis van stalderen er toe leidt dat varkensbedrijven groeien door een bestaande locatie elders over te nemen en toe te voegen aan het bestaande bedrijf (zijwaarts uitbreiden dus). De beschikbare gegevens bieden voldoende mogelijkheden om uitspraken te doen over zijwaarts uitbreiden in de varkenshouderij.

Aantal locaties en bedrijven 2016-2019

De mate waarin sprake is van zijwaarts uitbreiden wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal locaties en het aantal bedrijven. Indien het aantal locaties toeneemt per varkenshouder, zal dit het aandeel nevenlocaties toenemen. Dit is uitgezocht voor de jaren 2016 tot en met 2019. Zowel het aantal locaties met varkens als het aantal bedrijven met varkens nam in de periode 2016-2019 gestaag af. Hierbij nam  het aantal bedrijven harder af dan het aantal locaties. Het aantal locaties per bedrijf neemt hierdoor toe, dit betekent dat er sprake is van zijwaarts uitbreiden.

Nevenlocaties Noord-Brabant

In 2016 was er een geschat aandeel nevenlocaties van 14%. In 2017 en 2018 nam dit nauwelijks toe. In 2019 was er sprake van een toename tot 19% van het aantal nevenlocaties in Noord-Brabant. Er is daarom ook, met name in het laatste jaar, sprake van een toename in zijwaarts uitbreiden. Door het jaarlijks uitvoeren van de analyse, kan gemonitord worden of en in welk tempo deze ontwikkeling zich doorzet.

Rapport opvragen

Heeft u interesse in het rapport? Vraag deze dan op door onderstaand formulier in te vullen. U ontvangt het rapport direct als pdf-bestand in uw mailbox.

  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant.

  Delen

  Wilt u meer weten?

  Neem dan contact op met Sandra van Kampen via 06 51 34 95 38 of s.vankampen@connectingagriandfood.nl

  Sandra van Kampen
  Sandra van KampenSpecialist veehouderij en leefomgeving