Sectoranalyse brengt verwachte effecten beleid in beeld

2021-08-18T14:15:30+00:00

Beleidsaanpassingen, zoals aanscherping van het milieubeleid, hebben effect op de bedrijfsvoering van de individuele veehouder. Aanpassing van het milieubeleid kan leiden tot verplichte investeringen in onder meer emissiereducerende technieken. Daarmee beïnvloedt de maatregel de investerings- en reserveringsruimte en de keuze van de veehouder om al of niet eerder te stoppen, door te gaan of te groeien met zijn bedrijf. De beleidsaanpassing werkt dus door in de structuur en omvang van de sector. Het is van belang de verwachte effecten van beoogd beleid vooraf in te beeld te brengen. Als de invoering van het voorgenomen beleid leidt tot extra stoppers of [...]

Sectoranalyse brengt verwachte effecten beleid in beeld2021-08-18T14:15:30+00:00

Mestschuif aansturen op basis van ammoniakconcentratie

2021-03-02T11:57:29+00:00

Binnen het Slimme Stal platform is van medio 2019 tot einde 2020 een proef gedaan met het automatisch aansturen van de vaste mestschuif bij een te hoge ammoniakconcentratie in een melkveestal. Het idee erachter is dat een combinatie van een vaste schuiffrequentie met het extra schuiven bij een bepaalde overschrijding van de ammoniakconcentratie, zorgt voor een schonere stalvloer en daarmee voor minder ammoniakemissie. Omdat het koppelen van ammoniakemissie aan de aansturing van de mestschuif nieuw is binnen het Slimme Stal platform, is ervoor gekozen om kleinschalig ervaring op te doen. In het project ‘Integraal sturen van ammoniakemissie in melkveestallen’ is [...]

Mestschuif aansturen op basis van ammoniakconcentratie2021-03-02T11:57:29+00:00

Slimme Stal voor melkveehouders

2020-10-20T11:38:07+00:00

Met Slimme Stal van Connecting Agri & Food in de melkveehouderij komt er een nieuw systeem beschikbaar om het stalklimaat in een melkveestal te volgen. Op het moment wordt Slimme Stal vooral gebruikt door varkenshouders, maar ook voor melkveehouders is het systeem aan te bevelen. Met Slimme Stal kunnen melkveehouders op elk moment het klimaat in de stal bekijken via een computer, tablet of smartphone. Het gemeten klimaat binnen Slimme Stal bestaat daarbij uit temperatuur, luchtvochtigheid, CO2- en NH3-concentratie (ammoniakconcentratie). Het klimaat bijhouden wordt binnen de melkveehouderij nog weinig belicht, maar wordt met de zomer van 2018 in het achterhoofd [...]

Slimme Stal voor melkveehouders2020-10-20T11:38:07+00:00
Ga naar de bovenkant