Vanaf maandag 25 mei 2020 kunt u subsidie aanvragen voor het onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen.

De focus ligt op de ontwikkeling van innovaties in nieuwe staltechnieken en stalaanpassingen, waarmee broeikasgasemissies of stalemissies bij de bron worden verminderd. Tot en met 2024 wordt twee keer per jaar de mogelijkheid geboden om deze subsidie aan te vragen.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De subsidieregeling ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv) bestaat uit twee modules: innovatie en investeringen voor veehouderijen. De innovatiemodule is gericht op het ontwikkelen van en onderzoek doen naar technieken of maatregelen om broeikasgasemissies of stalemissies te verminderen. Tevens is er aandacht voor dierenwelzijn, brandveiligheid en het economisch perspectief van de innovatie. Melkvee-, vleesvee-, varkens- en geitenhouders kunnen subsidie voor innovaties samen met een onderzoeksorganisatie aanvragen. Voor de openstelling van deze innovatiemodule is € 19,1 miljoen beschikbaar.

Investeringsmodule voor agrariërs

In juli wordt de openstelling van de investeringsmodule verwacht. Deze module steunt agrariërs in het bekostigen van een staltoepassing en in het opvangen van tijdelijk inkomstenverlies door de omschakeling.

Delen

Wilt u meer weten over de regeling?

Neem dan contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse
Met passie voor zowel de agrarische sector als de foodsector werk ik aan het leggen van verbindingen in de keten van boer tot en met de consument.