Het voorkomen van stalbranden, dat wil iedereen in de varkenssector. Het project ‘Stal Elektra Alert’ zet hiervoor een stap in de juiste richting. Alle betrokken partijen spannen zich gezamenlijk in om de stal veiliger te maken: Vion, Connecting Agri & Food, leveranciersvereniging StarFarmers en PinC Agro werken met een pilotgroep met sensoren in en bij de meterkast om het risico op stalbranden te verkleinen. Dit project vormt een belangrijke preventieve toevoeging op bestaande systemen.

Sensortechnologie en zelflerend vermogen als basis

PinC Agro startte in 2019 met paneelmonitoring en heeft vanaf dat moment een jaar lang de connectiviteit bij varkenshouders getest. Inmiddels zijn er 42 temperatuursensoren bij twintig Good Farming Star varkenshouders in en bij de meterkast in de stal geplaatst. Deze sensoren sturen elke tien minuten data door. Harm van der Zanden is als productmanager Slimme Stal bij Connecting Agri&Food betrokken bij Stal Elektra Alert. “We zijn nu, in samenwerking met een data analist van PinC Agro, volle bak data aan het importeren. Doordat er één temperatuursensor in de meterkast hangt en één daarbuiten, kunnen we het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten meten. Door middel van deze data, proberen we vragen te beantwoorden zoals: Kunnen we de verwachte temperatuur aangeven en wanneer wijkt deze af van de verwachting? Wat is de lange-termijntrend van de temperatuur? Zodra we deze vragen kunnen beantwoorden, creëren we verwachtingspatronen en kunnen we op basis van de data aangeven wanneer er onderhoud nodig is en of er onverwachte afwijkingen optreden.”

Nu is het, door de nog beperkte data, voor de varkenshouders en data analisten nog niet altijd mogelijk een verband te leggen tussen wat men denkt dat er gebeurt of wat de grafieken laten zien. Van der Zanden: “Met technieken, zoals sensoren, kunnen we praktische en betrouwbare oplossingen voor de varkenshouders bedenken. Nu krijgt men bijvoorbeeld standaard een SMS wanneer de temperatuur de 40 graden passeert en werkt het dus met signaalwaardes. Uiteindelijk moet het Stal Elektra Alert een dynamisch alert worden, dat door middel van een algoritme zelf bedenkt of de temperatuur in een specifieke stal binnen de veilige waardes valt. Zo maken we informatie van de binnengekomen data en vertalen we dat naar praktisch handelingsperspectief waar iedereen wat aan heeft.”

Bovenstaande is een samenvatting. Het volledige artikel is eerder verschenen in Star Nieuws.

         

Delen

Wilt u meer weten over Slimme Stal?

Neem dan contact op met Harm van der Zanden via 06 16 04 84 75 of h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Harm van der Zanden
Harm van der ZandenProductmanager Slimme Stal

Of neem contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse