Ga naar de inhoud

Slimme varkensketen

Connecting Agri & Food faciliteert ketenpartijen die binnen het consortium Slimme Varkensketen werken aan een betere productkwaliteit. De partijen richten zich op vraaggestuurde samenwerking binnen de varkensvleesketen. Met oog voor zowel kwaliteit van het eindproduct als de kwaliteit binnen het gehele productieproces een rol. Het creëren en toepassen van nieuwe, technische mogelijkheden speelt daarbij een cruciale rol. High Tech en Big Data hebben dan ook een belangrijke rol in het project de ‘Slimme Varkensketen’.

Marktgestuurde producten
Een belangrijke reden voor samenwerking binnen de ‘Slimme Varkensketen’ is het beter bedienen van de markt. Dat kan door onderscheidende, door de markt gevraagde, producten te leveren. Connecting Agri & Food en partners hebben daarom gekozen om te beginnen met twee projecten die binnen twee jaar tot resultaat kunnen leiden: het sturen op kwaliteit en het verhogen van de gezondheidsstatus van de dieren. Bij kwaliteit gaat het vooral om het verhogen van de smaak van het vlees. Het tweede is gericht op het verhogen van de gezondheid en het welzijn van dieren door de verzameling en analyse van metingen op de slachterij, gecombineerd met realtime metingen over de leefomstandigheden in de stal.

Sensor en vision technologie
In de ‘Slimme Varkensketen’ wordt met sensor- en visiontechnologie gewerkt aan een kanteling in de keten (kwaliteit), zodat er van aanbod gestuurd naar vraaggedreven te werk wordt gaan. Ook worden grote stappen gemaakt naar een onderscheidend niveau van diergezondheid en welzijn. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Vion, Vision Partners, Topigs Norsvin, Hendrix Genetics, Wageningen UR, HAS en Jheronimus Bosch Academy of Data Sciences (JADS).

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Angela van der Sanden

Specialist Veehouderij & Strategie

06 53 38 53 23
a.vandersanden@connectingagriandfood.nl