Stalklimaat blijft lastige materie, maar 24/7 sensormetingen door Slimme Stal leggen het klimaat steeds meer bloot en tonen nog onbekende invloeden.

Het stalklimaat blijkt nog altijd moeilijker te vatten dan veel andere processen op het varkensbedrijf. Door metingen op inmiddels ruim 300 varkensbedrijven in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten krijgen gebruikers van Slimme Stal van Connecting Agri&Food steeds meer inzicht in het klimaat en welke invloeden het stalklimaat heeft op onder andere diergezondheid.

Link met slachtkwaliteit

Met longonderzoek aan de slachtlijn zijn longontsteking of borstvliesontsteking aan te tonen. Een belangrijk middel, omdat niet elk varken dat aan een dergelijke aandoening lijdt, duidelijke ziekteverschijnselen vertoont. Vaak worden ziekteverwekkers als oorzaak van beschadigingen aan de luchtwegen aangetoond. De rol van het stalklimaat hierin wordt wel verwacht en ook regelmatig genoemd door partijen als Dierenbescherming, maar is niet eenvoudig aan te tonen.

In een nog lopend project worden de data uit stalmetingen op een aantal bedrijven gekoppeld aan de slachtgegevens van vleesvarkens. Uit de eerste analyses lijkt een relatie te zijn tussen het stalklimaat (CO2– en ammoniakgehalte en luchtvochtigheid) en de resultaten aan de slachtlijn. Van der Zanden geeft aan dat varkenshouders hierdoor meer inzichten en handvatten krijgen om te sturen op diergezondheid en -prestaties.

Een vervolgstap in het koppelen met slachtgegevens is het koppelen van de data aan de verschillende afdelingen. Dit vraagt wel extra administratieve handelingen van de varkenshouder, wat een drempel kan betekenen.

Uitbreiding met geur en branddetectie

Nieuwe loot aan Slimme Stal is het real time meten van geurindicatoren. Geur is een belangrijk item voor de sector, ondanks de geurreductie door luchtwassers kunnen omwonenden overlast ervaren.

Met behulp van sensoren kan een complex van stoffen gemeten worden dat indicatief is voor de mate van geuremissie. Zo kan ook inzichtelijk gemaakt worden of er patronen zijn in de geuremissie, of bepaalde activiteiten extra geur veroorzaken en of maatregelen effectief zijn. Met behulp van een dashboard worden de waardes in beeld gebracht.

Het uiteindelijk sturen op geur blijkt nog niet zo gemakkelijk legt Van der Zanden uit: “Geur is een zeer complexe materie waar niet zomaar sensoren voor te ontwikkelen zijn. Meten alleen lost de geurproblematiek nog niet op. Geur is naast een chemische samenstelling ook voor een deel beleving en beide aspecten zijn relevant. Het is niet een kwestie van waardes vaststellen en aan de spreekwoordelijke knoppen draaien en een eventueel probleem is opgelost. Maar detectie met behulp van sensoren, in combinatie met andere informatie zoals de windrichting en -snelheid, draagt wel bij aan de zoektocht naar oplossingen.”

Daarnaast wordt gewerkt aan real time emissiemetingen. Naar de toekomst toe zal dit soort metingen voor eventuele vergunningtrajecten van belang kunnen worden.

Lees ook Slimme Stal legt hiaten stalklimaat bloot (1)

Het volledige artikel ‘Slimme Stal legt hiaten stalklimaat bloot’ is eerder verschenen in Boerderij, nr. 35 (26 mei 2021).

Delen

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse

Wilt u meer weten over Slimme Stal?

Neem dan contact op met Harm van der Zanden via 06 16 04 84 75 of h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Harm van der Zanden
Harm van der ZandenProductmanager Slimme Stal