Drie Brabantse varkenshouders krijgen steun van de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van een nieuw stalsysteem. Het systeem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur en is toepasbaar in veel bestaande varkensstallen. Connecting Agri&Food begeleidt de varkenshouders gedurende het gehele proces.

De provincie steunt het zogenoemde Total Circular Farmconcept met een subsidie van € 4,4 miljoen. Het project gaat uit van een brongerichte aanpak. Naar verwachting komt er 85% minder ammoniak uit de varkensstal en neemt de uitstoot van methaan met bijna 90% af. De geuroverlast in de directe omgeving zal sterk verminderen door de innovatie. Het Total Circular Farmconcept draagt daarmee bij aan een betere directe leefomgeving en het klimaat binnen de stal.

Toiletsysteem

De innovatie die centraal staat in het Total Circular Farmconcept gaat uit van een zogenaamd toiletsysteem. Door ervoor te zorgen dat er permanent vloeistof in de mestkelder staat, worden chemische en biologische reacties tussen de mest en urine sterk afgeremd tot voorkomen. Hierdoor ontstaat er minder ammoniak, methaan en geur. De vloeistof met de mest en urine wordt frequent afgevoerd, waarna het verder wordt bewerkt tot waardevolle meststof.

Scheiden van stoffen

In de installatie wordt de vloeistof gescheiden, belucht en gefilterd. Het filter haalt waardevolle meststoffen uit de vloeistof die worden toegevoegd aan de dikke fractie. De dikke fractie wordt als meststof op het land gebracht en de vloeistof gaat terug naar de opvang onder de stal.

Systeem met potentie

Connecting Agri&Food heeft bijgedragen aan het project, door samen met partners het systeem uit te werken. Angela van der Sanden, projectaccountmanager bij Connecting Agri&Food vertelt: “Het betreft een systeem met aanpak bij de bron. Voordeel is dat hiermee ook het klimaat in de stal sterk verbetert. Daarnaast worden naar verwachting forse reducties van zowel ammoniak, geur als methaan (broeikasgas) behaald. Het systeem heeft de potentie om waardevolle meststoffen te produceren en de vloeistof kan circulair worden ingezet in het systeem en op het bedrijf. Op veel bestaande bedrijven kan het relatief eenvoudig worden toegepast, wat een uitrol in de sector in de toekomst ten goede komt.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van provincie Noord-Brabant.

Delen

Wilt u meer weten over de regeling?

Neem dan contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse
Met passie voor zowel de agrarische sector als de foodsector werk ik aan het leggen van verbindingen in de keten van boer tot en met de consument.