Het proefproject ‘Continue geurmeting varkensbedrijven’ dat Connecting Agri&Food en Comunicamos uitvoerden in opdracht van de provincie Noord-Brabant, krijgt een vervolg.

In het project werd bij 5 varkenshouderijen en enkelen van hun buren met behulp van sensoren een aantal stoffen die samenhangen met geur van varkensbedrijven gemeten. Doel was om na te gaan of er op basis van de metingen afspraken gemaakt konden worden tussen veehouders, burgers en overheid ter aanvulling of vervanging van de huidige vergunningverlening.

Gevoeliger sensoren nodig in vervolgonderzoek

Tijdens het project hielden de varkenshouders een logboek bij over de bedrijfsactiviteiten en de burger hield bij wat hij van het bedrijf merkte en of er hinder werd ondervonden. Bij de bedrijven en de burgerwoningen werden sensoren geplaatst die onder andere ammoniak, waterstofsulfide en een reeks vluchtige stoffen maten. Duidelijk werd onder andere dat bij een vervolg nog gevoeligere sensoren nodig zijn. Zo was de ammoniakconcentratie buiten soms te laag voor de toegepaste sensoren. Lage meetwaarden doen echter niets af aan de beleving van een burger, die kan zelfs bij zeer lage concentraties stankoverlast ervaren.

Mogelijkheden tot vervanging forfaitaire emissienormen

De deelnemende varkenshouders zien in de geurmetingen mogelijkheden voor alternatieve vergunningverlening op de daadwerkelijke prestaties van bedrijven. De deelnemende burgers kunnen zich hierin vinden. De varkenshouders zien meerwaarde in het vergelijken van meetwaardes met andere bedrijven en ervaren de metingen als handvat voor handhaving om onderscheid te maken tussen goed en slecht presterende bedrijven.

Projectleider Monique van der Gaag ziet kansen voor de toekomst. Op basis van realtime meetgegevens moet het volgens Van der Gaag mogelijk zijn om over een jaar of 10 tot doelvoorschriften te komen die de huidige forfaitaire emissienormen vervangen.

Dit artikel is op 9 april verschenen in vakblad De Boerderij.

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Monique van der Gaag via 06 13 75 19 97 of m.vandergaag@connectingagriandfood.nl

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider veehouderij en gezondheid