Vorige maand is de proeflocatie van AgroasdePeel officieel geopend, een initiatief van de vijf gemeenten Boekel, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Landerd, en Uden in samenwerking met Agri Food Capital. Op het perceel zijn de eerste duurzame gewassen ingezaaid (sorghum en industriële hennep) en werkt een landschapsarchitect aan de mogelijkheden voor de ontwikkelingen van een voedselbos.

Dit alles is onderdeel van een groter geheel. Doel is om een landbouwproeftuin van de toekomst te ontwikkelen. Waar een duurzame vorm van landbouw wordt ontwikkeld, waar bijvoorbeeld aandacht is voor het sluiten van kringlopen. Het gaat hierbij om het combineren van toekomstbestendige innovaties in de intensieve veehouderij, om een plek waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van voedselproductie. Op deze locaties willen de betrokken gemeenten het mogelijk maken innovaties in de praktijk te brengen zoals nieuwe stalconcepten, insectenteelt en mestverwaarding.

Binnen het project zijn Connecting Agri & Food en moederorganisatie DLV Advies betrokken bij het leggen van de verbinding met de agrarische ondernemer. Een grote groep ondernemers uit de regio heeft hun visie gegeven op de plannen. Dit vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de uiteindelijke proeftuin. Uit deze eerste gesprekken en interviews kwam naar voren dat veel ondernemers al bezig zijn met vraagstukken als duurzaamheid en de landbouw van de toekomst. Ondernemers waren dan ook geïnteresseerd om hieraan mee te werken. Een voorwaarde voor de ondernemers om mee te doen aan het project is dat er een business-model is en dat wet- en regelgeving meewerkt. Dat het samen gedragen wordt en uitvoerbaar is, dan geeft het een win-win situatie voor de ondernemer, de omgeving en de maatschappij.

Lees meer over dit project op de website van AgriFoodCapital

Delen

Wilt u meer weten over de regeling?

Neem dan contact op met Angela van der Sanden via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl

Angela van der Sanden
Angela van der SandenSpecialist innovatieve stallen en data-analyse