“Een prijzenmonitor is een middel om inzicht te krijgen in de waardecreatie binnen de keten. Uiteindelijk gaat dit inzicht leiden tot een stabieler prijssysteem. Unieke eigenschappen van ketenpartners komen naar boven en onderscheidende concepten worden zichtbaar. Concurrentie zal langzaam verschuiven van concurreren binnen de keten naar concurrentie tussen de verschillende ketens”, legt Peter van Balkom uit.

Connecting Agri & Food ontwikkelde in opdracht van LLTB en ZLTO de Prijzenmonitor kippenvlees en de Prijzenmonitor eieren. Ze moeten vooral gezien worden als een instrument wat handvatten geeft voor de sector, belangenbehartigers, bestuurders, veehouders, tussenschakels en retailers om met elkaar in gesprek te gaan over een eerlijke/stabiele prijs. De prijzenmonitors geven, net als die voor varkensvlees, inzicht in de margeverdeling in de keten. Peter: “De schakel slachterij missen we nog in de Prijzenmonitor kippenvlees. Binnen de varkenssector hebben we hier wel (openbaar beschikbare) informatie over kunnen verkrijgen, dit blijkt binnen de pluimveesector lastiger te zijn.”

Delen

Prijzenmonitor kippenvlees

Bij de Prijzenmonitor kippenvlees wordt onderscheid gemaakt tussen een monitor voor vers vlees (o.a. kipfilet, kip schnitzel en kip cordon bleu) en een monitor voor vleeswaren (o.a. kipfilet en grilworst). De volgende prijzen worden inzichtelijk gemaakt:

 • Prijs af-boerderij: de prijs die de veehouder ontvangt voor de vleeskuikens
 • Inkoopprijs: de prijs die de retailer betaalt om de producten in het schap te kunnen leggen
 • Verkoopprijs: de prijs die de consument betaalt voor het vlees aan de kassa

Prijzenmonitor Kippenvlees (vers vlees)

Voorbeeld week 18-2021:
Prijs af boerderij: € 0,86/kg, Gewogen prijs onderdelen: € 1,96/kg
Inkoopprijs: € 6,71/kg, Consumentenprijs: € 8,77/kg

* In de weken 45 t/m 50 zijn geen prijzen af boerderij bekend vanwege een faillissement.

Top 5 Kippenvlees – vers vlees
Kipfilet is duidelijk het meest verkochte product in zowel kilo’s als euro’s.

Prijzenmonitor Kippenvlees (vleeswaren)

Voorbeeld week 18-2021:
Prijs af boerderij: € 0,86/kg, Gewogen prijs onderdelen: € 1,96/kg
Inkoopprijs: € 11,29/kg, Consumentenprijs: € 21,52/kg

* In de weken 45 t/m 50 zijn geen prijzen af boerderij bekend vanwege een faillissement.

Top 5 Kippenvlees – vleeswaren
Ook in het vleeswarenschap wordt kipfilet het meeste verkocht.

Hier zit wel iets meer verschil tussen het aandeel kipfilet in de omzet (60 %) en als het wordt bekeken vanuit volume (50 %). Naast nog ongeveer een kwart van de top 5 die uit Grillworst bestaat, is het overige deel afkomstig van kip die in salades is verwerkt. Salades vallen bij de retailer waar de prijzen zijn gemeten namelijk onder het vleeswarenschap.

Prijzenmonitor eieren

Het vinden van een onafhankelijke bron was nog best lastig, geeft Peter aan. “Agrimatie werkt de gegevens maandelijks bij en toont de prijzen van zowel witte als bruine scharreleieren voor de klasses M en L. De gegevens van de supermarkt zijn op weekniveau, dit is dan ook wel een nadeel van het gebruiken van Agrimatie als bron voor de prijs af-boerderij. In samenspraak met de klankbordgroep van legpluimveehouders is besloten toch verder te gaan met Agrimatie. Dit is voor nu de meest betrouwbare en onafhankelijke bron die vrij beschikbaar is.”

In de Prijzenmonitor eieren wordt onderscheid gemaakt in verschillende prijzen:

 • Prijs af-boerderij: de prijs die de veehouder ontvangt voor de eieren
 • Inkoopprijs: de prijs die de retailer betaalt om de eieren in het schap te kunnen leggen
 • Verkoopprijs: de prijs die de consument betaalt voor de eieren aan de kassa

Tussen de prijs af-boerderij en de inkoopprijs van de retailer zit nog de schakel van de pakstations. De prijzen van de pakstations zijn direct te herleiden naar de prijs af-boerderij, deze prijs betaalt het pakstation voor hun inkoop. En voor de verkoopprijs van het pakstation aan de retailer moet gekeken worden naar de inkoopprijs van de retailer. Hier zitten geen marges meer tussen.

Voorbeeld week 18-2021: (prijzen per stuk)
Bruin scharrelei M: € 0,074, Inkoopprijs BLK 2 ster: € 0,1150,
Totaal inkoopprijs: € 0,1177
Bruin scharrelei, L: € 0,0840, Verkoopprijs BLK 2 ster: € 0,2673,
Totaal consumentenprijs: € 0,2724
Wit scharrelei, M: € 0,0715, Inkoopprijs BLK 3 ster: € 0,1980
Wit scharrelei, L: € 0,0770, Verkoopprijs BLK 3 ster: € 0,4418

Het grootste aandeel van de eieren in zowel omzet als volume is afkomstig van de scharreleieren. Kanttekening: Officieel zijn dit vrije uitloop eieren geweest, maar vanwege de ophokplicht als scharreleieren verkocht.

Inzicht in de waardecreatie

“Doordat zowel de inkoop- als verkoopprijs per kilo bekend is van alle producten, wordt ook de brutomarge inzichtelijk. Vandaar uit kan toegewerkt worden naar een strategische samenwerking in de keten”, licht Peter zijn verhaal verder toe.

Spreiding consumentenprijzen

Om een beter beeld te krijgen van de consumentenprijzen tussen verschillende supermarkten zijn ook deze prijzen gemonitord (peildatum september 2021). Het goedkoopste ei met één ster Beter Leven is te koop voor 10 cent, het duurste binnen dit segment is echter 39 cent. Gemiddeld wordt voor een één ster Beter Leven ei 27 cent betaald. Een extra ster Beter Leven betekent in de praktijk dat er gemiddeld telkens 5 cent meer voor betaald moet worden in de supermarkt, voor een 2  en 3 ster Beter Leven ei namelijk gemiddeld respectievelijk 32 en 37 cent. In de analyse voor de eieren is alleen gekeken naar de eieren die geproduceerd worden onder het Beter Leven keurmerk met 1, 2 of 3 sterren. Het aandeel eieren in de Nederlandse supermarkt zonder Beter Leven keurmerk is namelijk maar zeer beperkt.

Spreiding van de consumentenprijs voor eieren. Met daarbij onderscheid tussen 1, 2 en 3 sterren Beter Leven.

Geïnteresseerd?

In de Eindrapportage Prijzenmonitor kippenvlees en eieren leest u meer over deze prijzenmonitors. Onder andere vindt u daar de spreiding in de consumentenprijzen voor kippenvlees. Wilt u de eindrapportage ontvangen? Vul dan onderstaande gegevens in.

  We sturen u graag een berichtje als de volgende Prijzenmonitor Kippenvlees en eieren verschijnt. Als u onderstaand uw gegevens invult, wordt u op de hoogte gehouden.

   Wilt u meer weten?

   Neem dan contact op met Peter van Balkom via 06 51 42 43 27 of p.vanbalkom@connectingagriandfood.nl

   Peter van Balkom
   Peter van BalkomProjectleider Markt & Keten