Stalbranden zijn de nachtmerrie van elke veehouder. De oorzaken zijn divers maar vaak terug te leiden naar de elektrische installatie. Stof en vuil, ouderdom van de installatie en onvakkundige aanleg van de installatie vergroten de kans op stalbrand. Gegevens van Achmea tonen aan dat bij de jaarlijkse elektrokeuringen maar liefst drie op de vijf installaties thermografische afwijkingen tonen.

Tijdens het webinar Preventieve technologie voor brandveilige stallen gaf Gé Backus een toelichting op Stal Electra Alert. Een gezamenlijk initiatief van Vion, leveranciersvereniging StarFarmers, Connecting Agri & Food en PinCAgro. Het is een systeem dat signaleert als de temperatuur binnen de meterkast te veel schommelt of te hoog wordt als gevolg van haperingen aan het elektrisch systeem.

Stal Elektra Alert

Stal Elektra Alert voorspelt mogelijke problemen bij elektrische installaties. Het systeem monitort met sensoren de temperatuurschommelingen in de meterkast van de varkensstal. De varkenshouder krijgt een seintje als de verwachte waarden dreigen te worden overschreden. Door preventief te handelen, kan hij een stalbrand als gevolg van een haperende elektro installatie voorkomen. Het systeem wordt sinds kort getest bij ruim 20 varkenshouders die deelnemen aan Good Farming Star.

Monitoring en alert bij overschrijding

Gaandeweg oplopende temperaturen in de meterkast zijn een indicatie voor problemen die zich vroeger of later manifesteren. Door de temperatuur in en om de meterkast te monitoren worden de risico’s op problemen in een vroegtijdig stadium zichtbaar gemaakt. Bij Stal Elektra Alert worden aan het elektrapaneel en in de schakelkast temperatuursensoren bevestigd die real-time de temperatuur meten. De sensor werkt op batterijen en meet elke 10 minuten de temperatuur. De gemeten waardes worden draadloos doorgestuurd naar een online dashboard dat de varkenshouder online kan inzien. Het dasboard is geïntegreerd in het Slimme Stal platform en in het AgroAlarm platform.

Door langere tijd gegevens te verzamelen, wordt het patroon in de temperatuurwisselingen binnen de stal zichtbaar. Schommelingen in de temperatuur rondom het elektropaneel komen namelijk niet alleen door haperingen aan de installatie, maar bijvoorbeeld ook door het gebruik van de hogedrukreiniger of de voermachine. Met het langdurig verzamelen en analyseren van data herken je trends en patronen en komen ongebruikelijke afwijkingen naar boven. Op het moment dat de temperatuur te veel schommelt of boven de vastgestelde standaardwaarde komt, krijgt de varkenshouder een alert. Hij weet nu dat er iets aan de hand is met de elektrische installatie en kan preventief onderhoud (laten) plegen of de installatie vervangen.

         

Delen

Wilt u meer weten over Slimme Stal?

Neem dan contact op met Harm van der Zanden via 06 16 04 84 75 of h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl

Harm van der Zanden
Harm van der ZandenProductmanager Slimme Stal