Connecting Agri&Food werkt samen met verschillende partners in de keten om de productkwaliteit te verhogen en meer toegevoegde waarde te realiseren in voeding en productie. Kwaliteitsverbetering is belangrijk om een marktaandeel te behouden of om hogere prijzen te realiseren. Verder wordt een steeds groter deel van kip- en varkensvlees in een concept verkocht. Om het draagvlak van de agrisector te vergroten in de samenleving, is het belangrijk transparant te zijn over waar het vlees vandaan komt. Deze vleesconcepten en keurmerken analyseert Connecting Agri&Food.

Neem voor meer informatie over voeding en productie contact op met Peter van Balkom, specialist varkensvleesketen.