Connecting Agri & Food werkt samen met ICT-bedrijven om geautomatiseerd gegevens te verwerken voor data-analyse in en om veehouderijen. Onze focus ligt daarbij op het omzetten van met sensoren real-time gemeten grote hoeveelheden big data naar bondige informatie, en deze vervolgens vertalen naar de juiste actie.
Zo zetten we bijvoorbeeld real-time sensor data die elke tien minuten worden doorgestuurd geautomatiseerd om in wekelijkse samenvattende tekstboodschappen. Hiervoor werken we samen met de TU Eindhoven, die deze techniek eerder ontwikkelde voor ict-toepassingen in de humane gezondheidszorg. Verder werken we aan kengetallen die voor het klimaat in de stal weergeven in hoeverre de meetwaarden zich een bepaalde periode binnen de gewenste bandbreedtes bevinden.

Wij verwachten dat sensortechniek en big data in de landbouw een grote toevlucht gaat nemen in de komende decennia. Daarom blijven wij onze data analyse methoden, in samenwerking met ICT-bedrijven, doorontwikkelen.