De circulaire economie staat centraal in enkele van onze projecten, wat gaat over het verantwoord gebruik van grondstoffen door (agrarische) ondernemers. Op verzoek van hoofdzakelijk overheden zijn inventarisaties gedaan van de belangstelling van ondernemers voor innovatieve voedselproductie. Het uitgangspunt daarbij is de circulaire economie en het sluiten van kringlopen. Innovaties waar het om kan gaan zijn bijvoorbeeld een emissieloze intensieve veehouderij, alternatieve eiwitbronnen of biobased- producties.
Ook hebben we een CO2-model ontwikkeld voor gemeentes, om zo klimaatneutraal te kunnen werken.