Connecting Agri&Food wordt regelmatig gevraagd door overheden om verwachte effecten van beleid in de veehouderij door te rekenen. Het gaat dan voornamelijk om combinaties van beleidsmaatregelen.
Vanwege de diepgaande kennis van de veehouderij, kunnen wij onderbouwde kwalitatieve en kwantitatieve analyses en prognoses uitvoeren. Onze kennis gaat over de financieel- economische positie van bedrijven, kosten van investeringen, mogelijkheden om nieuwe systemen in te passen en verschillen tussen regio’s.