Ga naar de inhoud

Pilotproject Vevar

Is het mogelijk om met sensoren realtime de concentratie ammoniak en CO² in de stallucht te meten, evenals de temperatuur en de luchtvochtigheid? Deze vraag en de bevindingen vanuit een pilotproject bij varkensbedrijf Vevar worden besproken in het webinar op 28 septemer a.s. ’Met sensortechnologie naar doelvoorschriften’.
Wilt u deelnemen aan het webinar, dan kunt u zich opgeven middels onderstaand formulier.

Over het Project
Nieuws
Video

Het webinar wordt gehouden op 28 september a.s. van 13.30 uur tot 14.30 uur. Sprekers die dag zijn Harm van der Zanden, productmanager Slimme Stal en Sandra van Kampen, specialist Veehouderij & Leefomgeving bij Connecting Agri & Food. Deelname is gratis  

Sensortechnologie toegepast in de praktijk
Tijdens de webinar zal dieper ingegaan worden op hoe sensortechnologie gebruikt kan worden om realtime metingen te doen van de concentratie ammoniak, CO², temperatuur en luchtvochtigheid in de lucht van een varkensstal. De bevindingen vanuit het pilotproject bij varkensbedrijf Vevar waar sensortechnologie wordt toegepast om van middel- naar doelvoorschriften te gaan, zullen eveneens worden besproken.

Pilotproject bij varkensbedrijf Vevar
De sensoren die geplaatst zijn bij varkensbedrijf Vevar meten continu de resultaten die elke 10 minuten worden weergegeven op een dashboard. Streefwaarden en bandbreedtes worden aangegeven om te bepalen of de waarden binnen de gewenste range blijven. De gemeten ammoniakconcentratie kan worden gebruikt om de ammoniakemissie te berekenen en het effect van verschillende factoren, zoals ventilatie en mestafvoer, op de emissie te beoordelen. Het artikel wijst op de noodzaak van handhaving en het ontwikkelen van afspraken en voorschriften met betrekking tot de metingen en emissiegrenzen.

Juridische aspecten
Ook zal tijdens het webinar de juridische aspecten besproken worden, evenals het aantonen van de correcte werking van de sensoren en het vervangen ervan wanneer ze het einde van hun levensduur naderen.

Deelnemen webinar
Wilt u meer informatie hierover of weten wat de mogelijkheden van sensortechnologie zijn op uw bedrijf, geef u dan op voor het gratis webinar ‘Met sensortechnologie naar doelvoorschriften’ op 15 juni a.s. van 13.30 uur tot 14.30 uur. Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Deelname is gratis

Aanmelden

Pilotproject met sensortechnologie naar doelvoorschriften

Pilotproject met sensortechnologie naar doelvoorschriften: ‘Technisch draait het nu door naar handelingsperspectief voor de varkenshouder’ Op de Ospelse locatie van varkensbedrijf Vevar ging een jaar geleden een pilotproject van start om met sensortechnologie stappen te maken van middel- naar doelvoorschriften.

Lees verder

 

Sensortechnologie in de stal als opstap naar doelvoorschriften

Een omgevingsbewuste varkenshouder uit Ospel, de gemeente Nederweert en samenwerkende overheden binnen het IBP ZOZ(*) zijn samen met Connecting Agri & Food een project gestart. Dit om concrete stappen te zetten naar doelvoorschriften voor de emissies van ammoniak en geur vanuit de veehouderij. Aan het project is hiervoor een bijdrage toegezegd vanuit het IBP, welke door de wethouder middels een cheque symbolisch is overhandigd.

Lees verder

 

Is geur te meten met sensoren?

Kun je de geur van een varkensbedrijf meten met sensoren? En wat levert het real-time meten van ammoniakemissie op? Dat zijn de kernvragen van een project gericht op het meten van ammoniak- en geurstoffenemissie op het innovatieve varkensbedrijf VeVar in Ospel, van ondernemer Maartin van der Velden.

Lees verder

 

In surprise concerns informed betrayed he learning is ye. Ignorant formerly so ye blessing. He as spoke avoid given downs money on we. Of properly carriage shutters ye as wandered up repeated moreover. Inquietude attachment if ye an solicitude to. Remaining so continued concealed as knowledge happiness. Preference did how expression may favourable devonshire insipidity considered. An length design regret an hardly barton mr figure.In surprise concerns informed betrayed he learning is ye. Ignorant formerly so ye blessing. He as spoke avoid given downs. An length design regret an hardly barton.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. 

Sandra van Kampen

Specialist Veehouderij & Leefomgeving

06 51 34 95 38
s.vankampen@connectingagriandfood.nl

Harm van der Zanden

Productmanager Slimme Stal

06 16 04 84 75
h.vanderzanden@connectingagriandfood.nl