Voor twee projecten is in 2020 fijnstof gemeten in het buitengebied. Dit was een meetnetwerk in opdracht van de gemeente Sint Anthonis in het gebied Zandkant/Noordkant en een project van de provincie Limburg in de gemeente Venray. Een aantal sensoren heeft ook de afgelopen weken gemeten. Tijdens de jaarwisseling is er altijd een hoge concentratie fijnstof in de lucht in grote delen van Nederland met name vanwege het afsteken van vuurwerk. Er was een vuurwerkverbod van kracht maar er is op veel plaatsen wel vuurwerk afgestoken. Dit is in de meetresultaten duidelijk zichtbaar.

De fijnstofsensoren laten zowel Sint Anthonis als in Venray een duidelijke piek zien rond de jaarwisseling. Omdat met de sensoren de patronen gemeten worden, wordt hier geen uitspraak gedaan over de absolute waarden. De piek duurt bijna de gehele nacht, dit komt mogelijk mede doordat er weinig wind was deze nacht. De weersomstandigheden rond de jaarwisseling waren rustig. De wind in Sint Anthonis draaide op oudejaarsdag meer naar het noorden en nam af in snelheid. De temperatuur was ’s nachts net onder het vriespunt en de luchtvochtigheid lag boven de 90%.

Figuur 1 Sensormetingen in Sint Anthonis (gele lijnen) en Venray (blauwe lijnen) van 29/12/20 – 04/01/21

In Vredepeel wordt door het RIVM fijnstof gemeten bij het Landelijk Meetnetwerk Luchtkwaliteit (LML). Het RIVM heeft aangegeven dat de gemiddelde piek dit jaar beduidend lager was dan andere jaren.

Figuur 2 Meetwaarden Vredepeel (LML van RIVM) van 29/12/20 – 04/01/21

Delen

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Monique van der Gaag via 06 13 75 19 97 of  m.vandergaag@connectingagriandfood.nl

Monique van der Gaag
Monique van der GaagProjectleider