Tineke de Groot

Directiesecretaresse

Plannen, organiseren en de directieleden zoveel als mogelijk ontzorgen. Dat is mijn passie in mijn functie als directiesecretaresse bij Connecting Agri & Food. Ik voel me het best met een drukke agenda. Tijdens mijn werk ondersteun ik meerdere directieleden. Ik sta ook graag voor mijn collega’s en voor onze klanten klaar om iedereen naar alle tevredenheid te helpen.

Bel Tineke de Groot
Mail Tineke de Groot

PROJECTEN

2020-10-19T13:52:00+00:00

Ketenconcepten opzetten

Om verlies van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen, werkt Connecting Agri & Food ook aan projecten op gebied van circulaire economie. We rekenen aan reststromen en hergebruik van grondstoffen (kringlopen), en brengen de CO2-uitstoot van de varkenshouderij daarbij in kaart.

2020-10-28T12:31:30+00:00

Geurmetingen en analyse

Connecting Agri & Food heeft in een pilot onderzocht of met sensoren de prestatie van een bedrijf te meten is wat betreft emissie van geur. De provincie Noord-Brabant heeft daartoe opdracht gegeven. Op basis van de resultaten gaat de provincie door met de verdere ontwikkeling van het gebruik van sensormetingen.