Sandra van Kampen

Specialist veehouderij en leefomgeving

Vanwege mijn passie voor de agrarische sector werk ik samen met verschillende partijen aan oplossingen voor diverse vraagstukken. Ik heb ruim 15 jaar ervaring met projecten in de gehele agrarische sector, van tuinbouw, akkerbouw, veehouderij tot techniek. Ik werk op een gestructureerde wijze om stapsgewijs tot een goed resultaat te komen. Vanuit mijn helikopterview ben ik in staat om complexe zaken te overzien en de juiste verbinden te leggen, hierbij rekening houdend met verschillende facetten en belangen in een project. Hierdoor kan ik complexe projecten managen en heb ik goed zicht op het gehele proces. Ik ga uit van het werken van een probleem naar een oplossing.

Ik ben enthousiast, gedreven, resultaatgericht, accuraat en betrouwbaar. Ik doe mijn werk graag in samenwerking met anderen. Ik denk oplossingsgericht en ben resultaatgericht, waarbij de klant kan vertrouwen op een goed resultaat.

Binnen Connecting Agri&Food ligt mijn focus hoofdzakelijk op vraagstukken ten aanzien van veehouderijbedrijven en emissies. Hierbij kan gedacht worden aan emissiearme stal(technieken), vraagstukken rondom geur en diverse sensortechnieken.

Bel Sandra van Kampen
Mail Sandra van Kampen

PROJECTEN

2022-08-08T07:41:27+00:00

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.

2020-10-19T14:56:46+00:00

Regelgeving Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Connecting Agri & Food onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van het aanpassen van de verordening natuurbescherming en het invoeren van het systeem van staldering op de omvang en de structuur van de veehouderij van Noord-Brabant