Peter van Balkom

Specialist varkensvleesketen

Mijn kernwoorden zijn: vernieuwend, een echte teambuilder, kostenbewust en rendement gedreven, open en eerlijk. Ik ben een commercieel en technisch gedreven ervaringsdeskundige in de varkensvleesketen. Ik heb ervaring in de volle breedte van de keten, van fokkerij en voer tot en met de vleesafzet.

Ik zie veel mogelijkheden voor het verbeteren van samenwerking in de voedselketen met alle betrokken partijen, van primaire producent tot en met de consument. Uiteindelijk kunnen de kosten dan omlaag, neemt derving af en dat zal het imago van de gehele sector ten goede komen. Ook verduurzaming van de keten is nodig, waarbij verdeling van het verlies plaatsmaakt voor een goede marge(verdeling). Ik zie hier zeker veel perspectief in. Huidige concurrentie tussen de schakels in de keten moet plaats gaan maken voor competitie tussen ketens en producten.

Ik wil met mijn expertise graag bijdragen aan de enorme hoeveelheid kennis en ervaring binnen Connecting Agri & Food, en deze kennis beter ontsluiten voor de gehele agrifood sector.

Bel Peter van Balkom
Mail Peter van Balkom

PROJECTEN

2020-11-09T14:10:45+00:00

Economiemodule

Het stalklimaat binnen een varkenshouderij is van invloed op tal van parameters in de keten. Zo zijn technische resultaten als groei en voerconversie niet vaststaand, en is het goed om te kunnen anticiperen op deze resultaten.

2020-10-19T14:41:03+00:00

Slimme Stal

Slimme Stal is een technologie bestaande uit sensorkastjes en online software, ontwikkeld in samenwerking met softwarebedrijf Whysor, waarmee de gebruiker altijd en overal op zijn PC, tablet of smartphone kan zien hoe het klimaat in de stal is.

2020-10-19T14:56:46+00:00

Regelgeving Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Connecting Agri & Food onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van het aanpassen van de verordening natuurbescherming en het invoeren van het systeem van staldering op de omvang en de structuur van de veehouderij van Noord-Brabant