Peter van Balkom

Projectleider Markt & Keten

Mijn kernwoorden zijn: vernieuwend, een echte teambuilder, kostenbewust en rendement gedreven, open en eerlijk. Ik ben een commercieel en technisch gedreven ervaringsdeskundige in de varkensvleesketen. Ik heb ervaring in de volle breedte van de keten, van fokkerij en voer tot en met de vleesafzet.

Ik zie veel mogelijkheden voor het verbeteren van samenwerking in de voedselketen met alle betrokken partijen, van primaire producent tot en met de consument. Uiteindelijk kunnen de kosten dan omlaag, neemt derving af en dat zal het imago van de gehele sector ten goede komen. Ook verduurzaming van de keten is nodig, waarbij verdeling van het verlies plaatsmaakt voor een goede marge(verdeling). Ik zie hier zeker veel perspectief in. Huidige concurrentie tussen de schakels in de keten moet plaats gaan maken voor competitie tussen ketens en producten.

Ik wil met mijn expertise graag bijdragen aan de enorme hoeveelheid kennis en ervaring binnen Connecting Agri & Food, en deze kennis beter ontsluiten voor de gehele agrifood sector.

Bel Peter van Balkom
Mail Peter van Balkom

PROJECTEN

2022-05-23T11:13:23+00:00

Slimme varkensketen

Het streven naar kwaliteitsverhoging geeft impulsen aan intensievere coördinatie en samenwerking tussen ondernemingen in de agroketens. Dit beidt ook perspectieven voor het creëren en toepassen van nieuwe, technische mogelijkheden.

2020-10-19T13:52:00+00:00

Ketenconcepten opzetten

Om verlies van grondstoffen zoveel mogelijk te voorkomen, werkt Connecting Agri & Food ook aan projecten op gebied van circulaire economie. We rekenen aan reststromen en hergebruik van grondstoffen (kringlopen), en brengen de CO2-uitstoot van de varkenshouderij daarbij in kaart.

2020-10-28T12:31:30+00:00

Geurmetingen en analyse

Connecting Agri & Food heeft in een pilot onderzocht of met sensoren de prestatie van een bedrijf te meten is wat betreft emissie van geur. De provincie Noord-Brabant heeft daartoe opdracht gegeven. Op basis van de resultaten gaat de provincie door met de verdere ontwikkeling van het gebruik van sensormetingen.

2020-11-09T14:10:45+00:00

Economiemodule

Het stalklimaat binnen een varkenshouderij is van invloed op tal van parameters in de keten. Zo zijn technische resultaten als groei en voerconversie niet vaststaand, en is het goed om te kunnen anticiperen op deze resultaten.