Monique van der Gaag

Projectleider veehouderij en gezondheid

Mijn kernkwaliteiten zijn: analytisch, integer, oplossingsgericht en omgevingsbewust. Centraal in mijn werk staat zowel het welzijn van mens als dier, daar gaat mijn aandacht speciaal naartoe. Ik streef naar preventie van ongewenste afwentelingen van ontwikkelingen. Ik zet me in om kansen te zien, risico’s te analyseren en vertrouwen op te bouwen door oog en oor te hebben voor de menselijke kant, om zo bij te dragen aan een toekomstbestendige, duurzame dierlijke productie.

Mijn kwaliteiten liggen bij partijen met uiteenlopende wensen en eisen met elkaar verbinden, systeemveranderingen, certificatie, borging en handhaving.

Bij Connecting Agri & Food werk ik nu aan een project waarbij realtime sensormetingen in de agrarische sector een belangrijke rol spelen. Er wordt naar een aantal stoffen gekeken die van invloed zijn op de geurbeleving in de omgeving. Deze informatie helpt bij de bewustwording van en het verkrijgen van meer inzicht in de impact van bepaalde handelingen. We onderzoeken of een zogenoemde ‘maatschappelijke overeenkomst’ een bijdrage kan leveren aan een prettig leefklimaat voor zowel boer als burger.

Bel Monique van der Gaag
Mail Monique van der Gaag

PROJECTEN

2022-08-08T07:41:27+00:00

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.

2020-10-19T14:56:46+00:00

Regelgeving Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Connecting Agri & Food onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van het aanpassen van de verordening natuurbescherming en het invoeren van het systeem van staldering op de omvang en de structuur van de veehouderij van Noord-Brabant