Kristel Mulder

Innovatieve projecten & data science

Mijn kennis over fysiologie van het dier ga ik gebruiken in praktijkgerichte projecten met ondernemers, overheden en andere stakeholders. Tijdens mijn master aan Wageningen University & Research, heb ik me gespecialiseerd in Adaptatie Fysiology en Voeding. Ik heb onder andere gewerkt aan een project over het effect van klimaat op het terugkomen van zeugen tijdens de vroege dracht. In eerste instantie zal ik me dan ook richten op projecten die te maken hebben met de intensieve sector. Daarnaast heeft Slimme Stal mijn aandacht. Centraal in mijn werk staat vertalen van data uit verschillende bronnen naar toepasbare kennis en inzichten.

Bel Kristel Mulder
Mail Kristel Mulder

PROJECTEN

2022-08-08T07:41:27+00:00

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.

2020-10-19T14:56:46+00:00

Regelgeving Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Connecting Agri & Food onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van het aanpassen van de verordening natuurbescherming en het invoeren van het systeem van staldering op de omvang en de structuur van de veehouderij van Noord-Brabant