Jeroen de Vries

Projectleider Agrifood

Ik ben Jeroen de Vries en ben vanaf 1 augustus in dienst bij CAF als Projectleider Agrifood voor het speerpunt Markt en Keten.

Mijn achtergrond is tweeledig.

Enerzijds heb ik mij sinds eind 2018 verdiept in streekproducten. Streekproducten zijn een manier om de transitie naar kringlooplandbouw vorm te geven, nieuwe verdienmodellen voor de boer te realiseren, de ontwikkeling van agrarische producten en concepten met een hogere toegevoegde waarde te stimuleren en de verbinding tussen boer en burger te versterken. Daarnaast zijn de voordelen van regionale voedselsystemen en korte ketens dat de herkomst betrouwbaar is, er minder transportkilometers gemaakt worden en het kan beter zijn voor milieu en landschap.

Anderzijds heb ik de nodige (project-) managementervaring. Als manager gaat mijn interesse standaard uit naar multidisciplinaire projecten waarbij mijn vaardigheden voor plannen, organiseren en samenwerken op een natuurlijke wijze ingebed zijn. Samen met een team vaststellen waarmee enerzijds het klantbelang (beter) gediend is en anderzijds in hoeverre de eigen organisatie in staat is, respectievelijk zou moeten zijn, om hierop in te spelen.

Meer weten? Ik ben altijd in voor en goed gesprek onder het genot van kop koffie / thee.

Jeroen de Vries
Bel Jeroen de Vries
Mail Jeroen de Vries