Janneke Straver – van der Schans

Projectmanager rundvee

De passie voor de agrarische sector is er met de paplepel ingegoten, ik ben opgegroeid op een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw. En ondertussen getrouwd met een akkerbouwer. Om de affiniteit met de boerderij te behouden, ben ik nog geregeld te vinden op zowel het bedrijf van mijn ouders als van mijn schoonfamilie.

Ik heb eerst als rundveeadviseur gewerkt en vooral melkveebedrijven bezocht om ze te ondersteunen met alle wet- en regelgeving van het mest en GLB beleid. In deze jaren heb ik o.a. ook twee Koeien&Kansen bedrijven mogen begeleiden, een project waar men altijd bezig is met vernieuwingen en onderzoek. Met veel enthousiasme werkte ik mee aan dergelijke projecten, en probeerde daarmee wel met beide benen op de grond te blijven staan omdat zeker niet alle maatregelen toepasbaar zijn voor de gehele sector. Na 8 jaar in dit werk gezeten te hebben, heb ik de overstap gemaakt naar Connecting Agri&Food. Hier ga ik gedreven en enthousiast, maar wel met beide benen op de grond, eraan werken om de rundveesector nog weer een stapje naar een hoger plan te krijgen.

Bel Janneke Straver – van der Schans
Mail Janneke Straver – van der Schans

PROJECTEN

2022-08-08T07:41:27+00:00

Verwachte milieu-economische effecten aanpassen emisssie-eisen op de veehouderij in Limburg

Connecting Agri & Food heeft voor de provincie Limburg berekend wat de effecten zouden zijn van een door de provincie opgesteld maatregelenpakket. De al sterke daling van de emissie van ammoniak zal zich als gevolg van de gepresenteerde aanpak doorzetten en leiden tot een verdere daling met 39% in de periode 2020-2030.

2020-10-19T14:56:46+00:00

Regelgeving Noord-Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Connecting Agri & Food onderzoek gedaan naar de verwachte effecten van het aanpassen van de verordening natuurbescherming en het invoeren van het systeem van staldering op de omvang en de structuur van de veehouderij van Noord-Brabant