Gé Backus

Directeur

Gedreven, deskundig, oplossingsgericht en betrouwbaar zijn voor mij belangrijke kernwoorden. Ik ben een bruggenbouwer en mijn stijl kenmerkt zich dan ook door het zoeken naar vernieuwende verbindingen tussen partijen met diverse achtergronden en belangen.
Als projectleider, leidinggevende en agrofoodexpert met een economische achtergrond zijn mijn specialisaties:

  • uitvoeren trendanalyses en scenarioanalyses,
  • reduceren faalkosten in de keten door informatieuitwisseling,
  • aankoopgedrag van consumenten van vlees,
  • ontwikkelen en evalueren van incentive systemen,
  • managen van complexe projecten met meerdere projectpartners.

Mijn ervaring in Nederland heb ik opgedaan door het uitvoeren van projecten voor overheden, brancheorganisaties en bedrijven. Internationale ervaring heb ik opgedaan tijdens het werken voor de Europese Commissie, de Wereldbank en de FAO.  De rode draad hierin is altijd het concretiseren van knelpunten én uitwerken van mogelijke oplossingen, met als doel een duurzamer voedselsysteem, ook in economisch opzicht.

Bel Gé Backus
Mail Gé Backus

Projecten

2022-07-28T10:31:06+00:00

Economiemodule

Het stalklimaat binnen een varkenshouderij is van invloed op tal van parameters in de keten. Zo zijn technische resultaten als groei en voerconversie niet vaststaand, en is het goed om te kunnen anticiperen op deze resultaten.

2020-10-19T14:41:03+00:00

Slimme Stal

Slimme Stal is een technologie bestaande uit sensorkastjes en online software, ontwikkeld in samenwerking met softwarebedrijf Whysor, waarmee de gebruiker altijd en overal op zijn PC, tablet of smartphone kan zien hoe het klimaat in de stal is.